Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Întrunirea online de informare a producătorilor de echipamente electrice și electronice

Published on: Fri, 08/14/2020 - 22:15
Press Release Type: 

La data de 14.08.2020, Agenția de Mediu a organizat întrunirea online de informare a producătorilor de echipamente electrice și electronice cu privire la aplicarea  regimului de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP). La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Oficiului Prevenirii Poluării Mediului din cadrul I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, reprezentanți ai companiilor direct implicați în ciclul de viață a produselor de echipamente electrice și electronice (EEE), dintre care: „Hi-Tech Group” SRL, „Arax-Impex”, „LedMarket” SRL, „ADD Production”, „Philip Morris Sales & Marketing” SRL, I.M. "Karcher" SRL, SRL „Volta” SRL, SA „Moldtelecom”, S.C. „StarNet Management Grup” SRL, „Ecogam” SRL, „Maximum Electronic” SRL, Orange Moldova, „Intermed-Service” SRL „Tetis International Co” SRL, ICS „Euroterm GroupSRL, „SE Bordnetze” SRL,  SA „Moldcell”, etc.

În cadrul întrunirii au fost prezentate și discutate prevederile legislative cu privire la regimul REP, mecanismul de aplicare și activitățile ce vizează gestionarea ulterioară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, categoriile de deșeuri electrice și electronice reglementate, obligațiunile producătorilor de EEE, procedura și etapele de înregistrare în „Lista producătorilor”, țintele anuale minime de colectare ce trebuie atinse de către producători și ce sanțiuni riscă aceștea pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului privind deșeurile de echipament electric și electronic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018.

Invitat special a fost dl Gheorghe LOLOIU,  expert din cadrul sistemului colectiv „CCR Logistics Systems RO” SRL, România, lider în managementul soluțiilor de gestionare a deșeurilor, atît la nivel național cît și european.

În acest sens, dl Loloiu a prezentat legislația europeană cu privire la responsabilitatea extinsă a producătorilor, modul de implementare în practică a acestui mecanism în România, cît și unele recomandări pentru producătorii din Republica Moldova.

Pe parcursul discuției producătorii au adresat un șir de întrebări, privind modul de gestionare a DEEE, procedura de vămuire asociată cu exportul deșeurilor, consecințele în cazul neatingerii țintelor de colectare, modul de identificare a reciclatorilor, actele confirmatoare procesului de colectare și valorificare a DEEE.

În perioada ce urmează, Agenția de Mediu de comun cu producătorii de EEE vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor legislative și implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP).