Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ședință de lucru în vederea organizării a unei campanii naționale de colectare a deșeurilor electronice

Published on: Fri, 08/16/2019 - 16:11
Press Release Type: 

La data de 14 august 2019 Agenția de Mediu în comun cu reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ai Asociației Obștești ,,EcoVisio” a convocat ședința de lucru în vederea examinării indicației Cancelariei de Stat privind solicitarea Asociației Obștești ,,EcoVisio” referitor la acordarea suportului necesar în procesul de organizare a unei campanii naționale de colectare a deșeurilor electronice în perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2019. Ședința a fost prezidată de către Gheorghe Radu – Directorul adjunct al Agenției de Mediu.

În cadrul acestui eveniment s-a creat pltaforma comună (autorități publice centrale, autorități publice de specialitate, subdiviziuni ale acestora și Societatea Civilă) în vederea informării cetățenilor despre lansarea de către Asociația Obștească ,,EcoVisio” a Campaniei naționale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 

Toți cei prezenți la ședință au salutat inițiativa și au arătat solidaritatea în promovarea informării și conștientizării populației țării referitor la impactul negativ al deșeurilor de echipamente electrice și electronice asupra componentelor mediului înconjurător și a sănătății populației.

 

Astfel, pentru o bună mobilizare a participanților la această Campanie, au fost propuse ca surse de informare să fie utilizate pliante, panouri, postere, spoturi publicitare, iar diseminarea informației - prin intermediul școlilor, primăriilor, consiliilor raionale, centrelor de sănătate, inspecțiilor teritoriale etc.

În cadrul ședinței s-a adus în atenția reprezentanților Societății Civile riscurile prin contaminare a mediului cu deșeuri de echipamente electrice și electronice și impactul asupra sănătății personalului din punctele de colectare și depozitare temporară a acestora.

 

Totodată, s-a menționat despre importanța asigurării respectării condițiilor necesare la colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, identificarea locurilor pentru depozitarea temporară, pregătirea persoanelor implicate în procesul de colecatre, depozitare temporară și transportare a deșeurilor.

 

A.O. ,,EcoVisio” urmează să elaboreze Planul de acțiuni privind organizarea și demararea Campaniei naționale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în perioada 15 septembrie -15 octombrie 2019, cu indicarea responsabililor și termenilor stabiliți, iar autoritățile publice urmează să acorde suportul respectiv.