Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

18 martie - Ziua Globală a Reciclării

Published on: Wed, 03/18/2020 - 17:42
Press Release Type: 

Fundația globală de reciclare a anunțat tema Zilei globale a reciclării 2020 - „Eroii reciclării” #RecyclingHeroes. Aceasta va permite recunoașterea oamenilor, locurilor și activităților, care demonstrează rolul important pe care îl are reciclarea în contribuția sa pentru o planetă stabilă din punct de vedere ecologic și pentru un viitor mai durabil, care să beneficieze tuturor.

 

„În fiecare an, pământul oferă omenirii miliarde tone de resurse naturale și, la un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, ele vor fi epuizate. De aceea trebuie să ne gândim la tot ceea ce aruncăm - văzând în deșeuri nu risipă, ci oportunitate. În ultimul deceniu a fost înregistrat cel mai mare consum, iar acum ne confruntăm cu o situație de urgență climatică de proporții inegalabile.

 

Dacă nu facem schimbări semnificative și rapide, vom observa creșterea continuă a temperaturilor globale, topirea ghețarilor, continentele în foc și despădurirea rapidă. Acest lucru afectează în mod direct umanitatea prin creșterea sărăciei, imigrația, comunitățile strămutate, pierderile de locuri de muncă, munții de deșeuri și habitatele naturale care dispar. Avem puterea de a face schimbări durabile pentru a combate acest lucru, iar reciclarea este recunoscută în Obiectivele Dezvoltare Durabilă 2030 ale ONU, unde vedem deja multe persoane, guverne și organizații care iau măsuri directe pentru a sprijini agenda verde globală” – scrie site-ul globalrecyclingday.com.

 

Ziua Globală a Reciclării a fost instituită la 18 martie 2019, de către Biroul de Reciclare Internațională (BIR), la cea de-a șaptezecea aniversare a sa.

Inițiativa Biroului pentru Reciclare Internațională cere lumii să se gândească la resurse și nu la deșeuri atunci cînd este vorba de reciclare și să încurajeze oamenii să privească activitatea de reciclare într-un nou mod, mai responsabil.

 

„Există șase resurse naturale majore: apă, aer, cărbune, petrol, gaze naturale și minerale, iar materialele reciclabile ar trebui considerate „a șaptea resursă”, a concluzionat Ranjit Baxi, președintele Biroului de Reciclare Internațională.

 

Ca rezultat direct al succesului Zilei Globale a Reciclării 2018, în octombrie 2018 a fost creată Fundația Globală de Reciclare. Fundația, formată de Biroul de Reciclare Internațională, dar care funcționează ca o organizație independentă, promovează și sprijină industria globală de reciclare, cu misiune de a prezenta rolul crucial al reciclării în păstrarea viitorului planetei noastre.

 

Prin combinarea cât mai multor voci și eforturi într-o singură zi, scopul marcării Ziua Globală a Reciclării este simplu: de a crește gradul de conștientizare și de a impulsiona nevoia urgentă de a recicla mai eficient în întreaga lume, pentru a asigura o dezvoltare durabilă planetei noastre.

 

Fără reciclare, toate frigiderele noastre folosite și aruncate, sticlele de plastic, cutiile de ambalare, mașinile, telefoanele mobile și cupele de hârtie vor contribui la creșterea munților de deșeuri, fie incinerate, fie expediate la depozitul de deșeuri și nu vor mai fi folosite niciodată. Fără reciclare, nu avem altă opțiune decât să continuăm să dezbrăcăm pământul de resursele sale finite virgine.

 

Reciclarea este o parte cheie a economiei circulare, contribuind la protejarea resurselor noastre naturale. În fiecare an, „A șaptea resursă” economisește peste 700 de milioane de tone în emisii de CO2 și se preconizează că acesta va crește până la 1 miliard de tone până în 2030. Nu există nicio îndoială că reciclarea este pe prima linie în războiul pentru salvarea viitorului nostru, planeta și umanitatea.

 

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, și anume Legii privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016, reciclarea este orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sînt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere.

 

În acest sens, Legea prevede următoarele obiective ale politicii de stat:

a) pînă în 2018 – introducerea sistemelor de colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor și maselor plastice;

b) pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, hîrtia, sticla, metalele și masele plastice provenind din produsele casnice şi, eventual, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sînt similare deşeurilor care provin din consumul casnic, se măreşte la un nivel minim de 30% din masă totală;

În scopul atingerii obiectivelor politicii de stat, autoritățile/instituțiile publice și alte entități responsabile, producătorii iniţiali de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia:

a) începînd cu data intrării în vigoare a legii, să asigure iniţierea activităţilor de introducere a sistemelor de colectare separată;

b) să realizeze activităţile de reutilizare şi reciclare a deşeurilor în conformitate cu obiectivele specificate.

Totodată, conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2018, din 1 597,3 mii tone de deșeuri de producție și consum - 709,0 mii tone au fost reciclate.

 

Conform datelor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în anul 2018, cantitatea de deșeuri municipale colectate de către 140 servicii de salubrizare în mediul urban și rural a constituit 2 678 700 m.c., în mediul rural - 1 707 610 m.c. Circa 90% din cantitatea de deșeuri municipale colectate de serviciile de salubrizare a fost eliminată prin depozitare, colectarea selectivă fiind organizată parțial în mun. Chișinău și unele centre raionale. Ratele de reciclare și valorificare a deșeurilor sunt încă foarte reduse (410 tone). Multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este dificilă.

 

Actualmente, în Republica Moldova își desfășoară activitatea de colectare și prelucrare a deșeurilor 95 agenți economici care dețin autorizații pentru gestionarea/valorificarea deșeurilor. La moment, doar în unele localități este organizată colectarea selectivă a plasticului, fiind instalate containere speciale pentru colectare cu predarea ulterioară agenților economici autorizați în domeniul colectării și prelucrării deșeurilor din masă plastică.