Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Acte permisive

Lista actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu

 

Acord pentru exportul de animale sălbatice

Acord pentru exportul de plante

Acord pentru importul de animale  sălbatice și/sau de plante

Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)

Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi  pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi)

Permis/certificat CITES

Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor

Autorizație pentru exportul/  tranzitul deșeurilor

Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin asemenea substanțe

Acord de mediu

Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei

Autorizaţie pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Aviz al expertizei ecologice de stat

Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial

 

Acte emise de alte autorități la care Agenția de Mediu este implicată

Certificat de urbanism pentru proiectare

Autorizație de construire

Autorizaţie de desfiinţare

Autorizaţie de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

 

Procedura de eliberare a actului ce acorda dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale

ANUNȚ în atenția doritorilor de a obține dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale

Acte permisive Agenția de Mediu