Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Agenția de Mediu atenționează populația despre interzicerea arderii deșeurilor și resturilor vegetale de orice provenienţă!

Published on: Mon, 04/06/2020 - 23:20
Press Release Type: 

Întru ocrotirea sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului, Agenția de Mediu se adresează cu un apel către toţi cetăţenii, de a nu permite arderea a resturilor vegetale de orice provenienţă și a deșeurilor pe întreg teritoriul țării.

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a anunțat în acest sens că, reprezentanți autorităților publice locale împreună cu serviciile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și inspectorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului, efectuează controale pentru a nu admite arderea resturilor vegetale.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, incinerarea și coincinerarea deșeurilor suunt permise doar în cadrul unităților autorizate pentru acest scop.

 

Biodeşeurile sunt deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deșeuri alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul şi care sunt compatibile cu deşeurile provenite de la întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare.

 

Gestionarea biodeşeurilor se efectuează astfel, încât să se asigure:

a) colectarea separată a biodeşeurilor în vederea compostării şi fermentării acestora;

b) tratarea biodeşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;

c) producerea din biodeşeuri a unor materiale fără riscuri pentru mediu.

 

Totodată, conform prevederilor art. 115 alin. (3) din Codul Contravențional nr. 218 din 24.10.2008, arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 

Conform prevederilor art. 154 (2), faptele de nerespectare a modului stabilit de colectare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare menajere şi de altă natură, care au creat pericolul poluării mediului se sancţionează cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

 

Lista autorizaţiilor de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberate de Agenția de Mediu o puteți găsi aici:

http://www.mediu.gov.md/ro/node/252

 

Mai multe studii au demonstrat că, arderea unei tone de resturi vegetale produce 53 kg de monoxid de carbon (CO), 18.5 kg de particule nocive (majoritatea fiind mai mici de 10 microni) și apariția a nu mai puțin de 7 hidrocarburi aromatice policiclice, substanțe extrem de toxice și mai ales cancerigene.

 

În urma arderii resturilor vegetale, persoanele în vârstă, cele care suferă de boli cardiovasculare, alergice, respiratorii şi cele cu un sistem imunitar sensibil sunt expuşi unui pericol mai mare.

 

Aspectele de risc ale incendiilor de vegetație asupra solului depind de tipul și conținutul de umiditate al solului. Pe soluri uscate și cu textură grosieră incendiile lasă un strat hidrofob în sol (prin acumularea unor substanțe chimice, rezultate din vegetația arzândă, în stratul inferior al litierei).

 

În urma unui incendiu, prin dispariția vegetației, se intensifică șiroirea, eroziunea, mai cu seamă în arealele susceptibile în mod natural la eroziune. De asemenea crește hazardul la inundații. După un incendiu, bazinele hidrografice cunosc un potențial mai ridicat la eroziune și inundații.

 

Nu în ultimul rând, incendiile prezintă un potențial de distrugere a biodiversității, a proprietății statului și private, mai ales în spațiul de interferență seminatural/urban.

 

Ce facem cu resturile vegetale?

 

Acestea pot fi compostate cu usurință prin simplul fapt de a le aduna grămadă, acestea supunându-se procesului de descompunere în timpul unui an sau chiar mai puțin. Prin folosirea gropilor de compostare și adăugarea de nutrienți și culturi microbiene specifice veți accelera procesul de descompunere sau ba chiar veți produce un îngrășământ de o mai buna calitate, asta deși adăugarea substanțelor menționate anterior nu este obligatorie pentru a obține un îngrășământ de calitate pentru sol sau pentru ghivecele cu flori din casă. Îngrășământul astfel obținut este excelent pentru îmbogățirea solului sau umplerea unor denivelări de sol în grădina.

 

Administraţiile publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri:

- afişarea în locurile des frecventate de cetăţeni a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;

- stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi persoanele desemnate să supravegheze (instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare a incendiilor);

- interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;

- atenţionarea, împreună cu administratorii fondului silvic (indiferent de forma de proprietate) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal asupra consecinţelor pe care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure;

- organizarea şi executarea prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţenilor;

- identificarea celor mai eficiente metode de alertare şi mobilizare a cetăţenilor în cazul izbucnirii unor incendii.

Agenția de Mediu îndeamnă cetățenii să fie prudenți, să nu recurgă la acțiuni de igienizare prin ardere și să nu arunce la întâmplare surse de foc, iar în cazul producerii unor astfel de incendii, apelați de urgență Serviciul 112.