Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Agenția Europeană de Mediu acordă asistență tehnică Agenției de Mediu pe managementul datelor și e-raportare (calitatea aerului)

Published on: Fri, 06/19/2020 - 21:10
Press Release Type: 

În cadrul proiectului „Implementarea principiilor și practicilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu ENI SEIS II East”, experții de la Agenția Europeană de Mediu, Institutul Norvegian pentru Cercetare pe Aer (NILU) și 4sfera Innova, dezvoltă un instrument pentru managementul eficient al datelor pe calitatea aerului, care permite raportarea electronică pentru vizualizarea datelor în timp real pe serviciul online al Agenției Europene de Mediu și al Comisiei Europene, Indicele European al Calității Aerului (The European Air Quality Index). Raven este un soft open-source dezvoltat de NILU și pus la dispoziție pentru țările care nu dispun de resurse informaționale care ar permite transferul datelor, e-raportare și vizualizarea structurată a valorilor poluanților în timp real pe platforma UE dedicată în acest sens.

Indicele constă într-o hartă interactivă care prezintă situația locală a calității aerului la nivel de stație, pe baza a cinci poluanți principali care dăunează sănătății populației și mediului: pulberi în suspensie (PM2,5 și PM10), ozon troposferic (O3), dioxid de azot (NO2) și dioxid de sulf (SO2).

Utilizatorii pot să mărească sau să caute orice oraș sau regiune din Europa pentru a verifica calitatea globală a aerului și măsurătorile pentru fiecare poluant important. Indicele prezintă o valoare globală pentru fiecare stație de monitorizare, marcată printr-un punct colorat pe hartă, care corespunde celei mai slabe evaluări pentru oricare dintre cei cinci poluanți.

Harta poate fi consultată aici: www.eea.europa.eu

 

În cadrul ședinței online, experții AEM, NILU, 4Sfera și reprezentanții Agenție de Mediu au discutat despre funcționalitățile soft-ului la momentul actual versus necesitățile curente ale Agenției de Mediu precum și despre acțiunile imediat necesare de a fi implementate, astfel încât platforma să fie testată în perioada următoare.

De asemenea, Agenția de Mediu urmează să fie instruită practic pe procesul de extragere, conversie și încărcare a datelor existente pe ultimii 3 ani pe calitatea aerului pentru a fi procesate cu ajutorul soft-ului RAVEN.

Prin această colaborare și activități se urmărește îmbunătățirea nivelului de accesibilitate, utilizare și schimb de informații privind calitatea aerului pentru a fi asigurată evaluarea și raportarea periodică de mediu, atât la nivel național cât și regional în țările Parteneriatului Estic.