Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor


2021-09-10

Anunț privind inițierea elaborării proiectului documentului de politici publice: “Programul Național pentru gestionarea deșeurilor pentru anii 2022-2027”

 


2021-08-24

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Regulamentului Agenției de Mediu

 


2021-07-19

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Regulamentului privind expertiza calității alcoolului etilic și producției alcoolice neconforme și măsurile întreprinse asupra acestora

 


2021-07-14

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Anunță iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ (departamental) pentru stabilirea efectivelor optime ale speciilor de faună de interes cinegetic și aprobarea cotei anuale de recoltare a acestora, în fondurile cinegetice pentru perioada sezonieră 2021-2022.

 


2021-07-06

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, informează despre inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunei Stăuceni

 


2021-06-25

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii horticulturii

 


2021-06-17

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Codul subsolului nr. 3/2009.

 


2021-06-08

Anunț privind consultarea publică a proiectului hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt

 


2021-06-08

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

 


2021-06-04

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile personalului Ministerului în proces de furnizare a informațiilor oficiale.

 


2021-06-02

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind identificarea și înregistrarea animalelor

 


2021-05-27

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

 


2021-05-27

Anunț privind avizarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001/2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova”, (număr unic 165/MADRM/2021)

 


2021-05-19

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică

 


2021-04-15

ANUNȚ privind inițierea elaborării Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și consultarea Conceptului Programului

 


 2021-04-13

Anunț privind inițierea proiectului Regulamentului cu privire la scutirea de la plata accizelor a alcoolului etilic nedenaturat utilizat în industria de parfumerie şi cosmetică

 


 2021-04-07

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

 


 2021-04-05

ANUNȚ cu privire la iniţierea consultărilor publice asupra Analizei de Impact a proiectului legii privind gazele fluorurate cu efect de seră

 


 2021-04-02

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008

 


 2021-03-31

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului HG cu privire la transmiterea unor bunuri, cu titlu gratuit, din gestiunea I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” sat. Porumbeni, com. Pașcani în gestiunea Primăriei comunei Pașcani, r-nu Criuleni.

 


 2021-03-29 

ANUNȚ privind inițierea modificării Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

 


 2021-03-23

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de acordare a proiectului și/sau planului de organizare a teritoriului, în vederea înființării plantațiilor de culturi pomicole, nucifere, de arbuști fructiferi și căpșun, în contextul consultărilor publice repetate. 

 


 2021-03-12

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) asupra proiectului de hotărîre a Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

 


 2021-03-09

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie

 


 2021-02-24

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

 


 2021-02-19

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 36/2020.

 


  2021-02-15

ANUNȚ privind iniţierea elaborării ciclului II al Programului de gestionare a bazinului hidrografic Nistru

 


  2021-02-12

ANUNȚ privind iniţierea elaborării ciclului II al Programului de gestionare a bazinului hidrografic Dunărea - Prut și Marea Neagră

 


  2021-02-10

ANUNȚ privind inițierea elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2021-2027

 


  2021-02-08

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

 


 2021-02-01

Anunț privind consultarea publică a  proiectului  de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri de Guvern (număr unic 24/MADRM/2021)

 


 2021-01-19

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea deșeurilor

 


  2021-01-14

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului pentru modificarea Ordinului nr. 15/2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

 


 2021-01-13 

ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la implementarea Legii nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură

 


  2020-12-11

Anunț privind inițierea procesului de consultare publică a Analizei impactului la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2021-2025

 


 2020-12-09

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Metodologiei de evaluare a peștelui în creștere

 


  2020-12-09

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Metodologiei de evaluare a animalelor în creștere 

 


  2020-12-01

Anunțul privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului de reglementare (AIR) asupra proiectului hotărârii de Parlament privind fondarea Parcului Național ,,Nistrul de Jos” și proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

 


  2020-11-24

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului de reglementare (AIR) asupra proiectului de lege privind completarea unor acte normative

 


  2020-11-16

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la Instituţia Publică ’’Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”

 


 2020-11-16

Anunț cu privire la iniţierea elaborării proiectului Regulamentului privind dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER

 


  2020-11-12

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului de reglementare (AIR) asupra proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerice netorsionate 

 


  2020-11-02

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea ajutorului financiar din partea Guvernului Federației Ruse, destinat compensării parțiale a cheltuielilor de pregătire a solului pentru recolta anului 2021.

 


  2020-10-22

Anunț privind intenția de elaborăre a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020.

 


  2020-10-16

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului de reglementare (AIR) asupra proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară.

 


  2020-10-08

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat de Gestiune a Proiectelor de Dezvoltare Regională. 

 


 2020-10-07

Anunţ de iniţiativa procesului de elaborare a proiectului de ordin comun cu MEI, MAI, pentru aprobarea Planului de acţiuni comune de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat. Proiect de act normativ necesar, condiţionat în scopul realizării măsurilor Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE aprobat prin H.G nr. 1472/2016.

 


  2020-09-30

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează publicul interesat despre inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia.

   


  2020-09-23

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Registrului Zonelor Protejate

 


 2020-09-14

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2021-2025 în pădurile gestionate de către Agenția „Moldsilva”

 


  2020-08-12

Anunt privind initierea elaborarii proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 556/2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit monofilament

 


 2020-07-22

Anunț privind inițierea elaborării proiectului  hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea  și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante

 


  2020-07-22

Anunț privind inițierea procedurii de modificare a Legii apelor nr. 272/2011

  


 2020-07-22

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la unele sisteme informaționale și registre de stat ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 


 2020-07-13

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire  la aprobarea Regulamentului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008

 


2020-07-13

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire  la aprobarea Regulamentului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008

 


2020-07-01

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2020-2021.

 


2020-06-27

 ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra Analizei de Impact și a proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea în anii 2021-2030 a Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.856/2016

 


2020-06-23

 ANUNȚ referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii vînătorii şi fondului cinegetic nr. 298/2018

 


2020-06-22 

 AUNUNȚ  referitor la iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ privind aprobarea unor reglementări (regulament, reguli sau instrucțiuni) privind selectarea arborilor și arbuștilor pentru tăiere, replantarea și extinderea vegetației din spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.

 


2020-06-22

 AUNUNȚ referitor la iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ privind aprobarea componenței Consiliului Ihtiologic național și Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

 


2020-06-13

 Anunț cu privire la Analiza Impactului de Reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

 


2020-06-12

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor sanitar-veterinare față de hrana pentru animale

 


2020-06-09

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

 


 2020-06-09

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Parlamentului privind fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos”.

 


2020-06-04

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 248 /2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027

 


 2020-06-01

 Anunț privind inițierea elaborării hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

 


2020-05-22 

 ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produse de refinisare a vehiculelor

 


2020-05-15

 Anunț privind inițierea elaborării  proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic Național

 


2020-05-04

 Anunț privind inițierea elaborării  proiectului de ordin cu privire la aprobarea contractelor-model de atribuire în folosință a sectorului de subsol, încheiate între beneficiarii subsolului şi  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 


2020-03-18

 Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului–cadru cu privire la managementul Rețelei Emerald

 


2020-03-17

 Anunț despre inițierea elaborării proiectului de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de soluționare a cererilor prealabile împotriva actelor administrative emise de autoritățile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 


2020-03-17

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.18/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator

 


2020-03-17

 

ANUNȚ  privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea  Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

 


2020-03-16

 

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărîrea a Guvernului privind „Programul național de dezvoltare a polilor de creștere economică”

 


2020-03-16

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri

 


2020-03-02

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

 


2020-02-27

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărârii ale Guvernului

 


2020-02-17 

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

 


2020-02-14

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz veterinar

 


2020-02-13

 

Anunț de inițiere a elaborării proiectului   hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016.

 


2020-01-30

 

ANUNŢ cu privire la reorganizarea unor instituții și operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului.

 


2020-01-30

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

 


2020-01-23

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 248 /2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027

 


2020-01-22

 

Aanunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii zootehniei.

 


2020-01-14

 

Anunțuri de inițiere a elaborării deciziilor, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea plăților directe per cap de animal.

 


2020-01-11

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

 


2019-12-06 

 

ANUNŢ cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind grupul de acțiune locală

 


2019-12-04

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de aliment

 


2019-11-18

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.418 din 21.08.2019 cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020.

 


2019-11-15

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra Analiza Impactului de Reglementare a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative

 


2019-11-11 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice

 


2019-10-25

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției „MOLDSILVA”

 


2019-10-24

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului

 


2019-10-21

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la sistarea exportului masei lemnoase

 


2019-10-11

 

Anunțul privind inițierea elaborării programului Național de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova 2019-2025

 


2019-10-11

 

Anunțul privind inițierea elaborării programului Național de dezvoltarea apiculturii pentru anii 2020-2026

 


2019-10-08 

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei”

 


2019-10-08

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 


2019-10-02

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național de Consolidare și Dezvoltare a Sectorului de Acvacultură în Republica Moldova  pentru anii 2020-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2020-2022

 


2019-09-25

 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea „Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne”

 


2019-09-20

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege privind emisiile industriale, care va include și mecanismul de autorizare integrată de mediu.

 


 

2019-09-18

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor de supraveghere şi metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice. 

 


2019-09-17

 

Anunț  privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului  cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  în unele hotărâri ale Guvernului

 


2019-08-29

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri

 


2019-08-29

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

 


2019-08-20

 

ANUNȚĂ instituțiile și publicul interesat despre inițiativa demarării procesului de elaborare a cadrului normativ secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018.

 


2019-08-19

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice

 


2019-08-16

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Legii privind calitatea aerului atmosferic

 


2019-08-02

 

ANUNŢ privind iniţierea consultărilor publice asupra inițierii elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.160/2011 privind  reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

 


2019-08-02

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

 


2019-07-22

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea de Guvern  nr. 973/2010 cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova

 


 

2019-07-22

 

 Anunt privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

 


 

2019-07-19

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului  privind exportul  și importul de produse chimice periculoase

 


2019-07-19

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”

 


2019-07-17

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciile prestate de Inspectoratul pentru Protecția mediului și subdiviziunile sale teritoriale, modul de formare şi direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale, Metodologiei de calcul a tarifelor,  Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile sale teritoriale

 


2019-07-17

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008

 


 

2019-07-16

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice

 


2019-07-15

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

 


2019-07-11

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisarurui de apă pentru localităţile urbane şi rurale

 


2019-07-11

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028).

 


2019-07-11

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

 


2019-07-10

 

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Silvic (redacţie nouă.)

 


2019-07-10

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind organismele modificate genetic

 


 

2019-07-04

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

 


2019-07-04

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor

 


2019-07-04

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

 


2019-07-03

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori

 


 

2019-06-25

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă (Transpune: Directiva 2006/21/CE)

 


2019-06-25

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind procedura de gestionare și monitorizare a golurilor de excavare (Transpune: Directiva 2006/21/CE - art. 10)

 


 

2019-06-25

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind procedurile de închidere și postînchidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere (Transpune: Directiva 2006/21/CE - art. 12)

 


2019-06-25

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Registrului instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise (Transpune: Directiva 2006/21/CE - art. 20)

 


2019-06-25

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1131/2016

 


2019-06-25

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului nr.3/2009

 


2019-06-24

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase 

 


2019-06-24

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic

 


2019-06-21

 

Anunț privind inițierea elaborării și promovării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor privind procedura de elaborare a proiectului și/sau planului de organizare a teritoriului în vederea înființării plantațiilor de culturi pomicole, nucifere, de arbuști fructiferi și căpșun.

 

 


2019-06-17

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării Planurilor de gestionare a secetei pentru districtele bazinelor hidrografice.

 


2019-06-17

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

 


2019-06-05 

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării Planurilor de gestionare a riscului la inundații pe districtul bazinului hidrografic Nistru și Dunărea-Prut și Marea Neagră.

 


2019-05-31

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice

 


2019-05-28

 

Metodologia privind delimitarea zonelor sensibile

 


2019-05-28

 

Metodologia de identificare și cartare a zonelor vulnerabile

 


2019-05-24

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului ordinului MADRM de modificare a Instrucțiuniii cu privire la clasificarea zăcămintelor şi resurselor prognozate de substanţe minerale utile solide și a Instrucțiunii cu privire la clasificarea rezervelor exploatabile şi resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale, aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 08 mai 2014.

 

 


2019-05-22

 

Anunțul privind inițierea procedurei de modificare a Hotărîrei Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole

 


2019-05-07

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și publică la comerțul

 


2019-04-22

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat.

 


2019-04-19

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor

 


2019-04-16 

 

ANUNȚ de inițiere a elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259/2013 „Cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului"

 


2019-04-15

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea, menţinerea, dezvoltarea, gestionarea şi finanţarea fondului genetic de culturi agricole.

 


2019-04-15

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern (Hotărîrea de Guvern nr. 913/2018 și Hotărîrea de Guvern nr. 221/2009)

 


2019-04-09

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020.

 


2019-04-08

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniu.

 


2019-04-08

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea unor acte normative în domeniu, în special modificarea cadrului juridic ce asigură protecția și folosirea rațională a resurselor regnului animal și a obiectelor regnului vegetal, ca urmare a delimitării responsabilităților instituționale în domeniile vizate.

 


2019-04-04

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului național de extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră

 


 

2019-04-04

 

Anunț privind inițierea consultărilor  publice asupra proiectului legii  cu privire  la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere

 

 


2019-04-01

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor față de aditivii furajeri

 


2019-03-26

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de acvacultură

 


2019-03-19

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului naţional de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice

 


2019-03-18

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  Regulamentului de funcționare a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos

 


2019-03-18

 

Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați

 


2019-03-14

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1297/ 2016 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv. 

 


2019-03-13

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a documentației de amenajare a teritoriului național

 


2019-03-01

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a metodelor de testare a substanțelor chimice

 


2019-02-28

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

 


2019-02-07

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cadrului de acţiune în vederea utilizării  durabile a produselor de uz fitosanitar

 


2019-02-06

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind anvelopele uzate

 


2019-02-04 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern

 


2019-01-31

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind utilizarea nămolului de la staţiile de epurare a apelor uzate

 


2019-01-31 

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a Criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului.

 


2019-01-30

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 867 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic 

 


2019-01-30

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției Registrului construcțiilor hidrotehnice

 


2019-01-24

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 


2019-01-24

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 


2018-12-06 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023

 


2018-12-06

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 


2018-12-06

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Medicamentelor de uz Veterinar.

 

2018-12-03

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea cerințelor privind echivalența controalelor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor şi varietăților primitive şi agricole, adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică

 


2018-12-03

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate

 


2018-11-13

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne

 


 2018-11-12

 

ANUNȚ cu privire la enunțarea elaborări a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară

 


2018-11-12 

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

 


2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

 


 

2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la speciile invazive

 


2018-09-19

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Concepției sistemului informațional integrat de protecție a mediului

 


2018-08-15

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului

 


2018-08-09

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”

 


2018-07-16

 

ANUNȚ de inițiere a elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare.  

 


2018-07-11

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243 din 08 iulie 2004 cu privire la asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură

 


 

 

2018-07-02

 

ANUNŢ  privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a  Guvernului cu privire la transmiterea unor persoane juridice

 


2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice  „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”

 


 

2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea unor modificări şi completări ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

 


 

2018-06-04

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

 


 

2018-05-31

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli

 

 


 

2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru  modificarea şi completarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi

 

 

 


 

 2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative

 

 

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului zonelor protejate.docx

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor.docx

 


2018-01-11

 

File    ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind bunele practici de reabilitare a zonelor de protecție a corpurilor de apă.docx

 


2018-01-05

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Conceptul reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor

 

File anunt de initiere.docx

 


 

2017-12-27

 

File ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Registrul Patrimoniului Hidrotehnic.docx