Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

ANUNȚ!

Published on: Tue, 03/24/2020 - 12:47
Press Release Type: 

Urmare a  adresărilor frecvente, dar și răspândirii unor informații eronate în mass-media,  care recomandă populației să se adreseze Agenției de Mediu pentru a preda deșeurile de substanțe chimice, inclusiv celor de mercur, Agentia de Mediu vine cu următoarele precizări.

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat pin HG nr. 549 din din 13-06-2018 atribuțiile principale ale Agenției de Mediu în domeniul managementului deșeurilor sunt: eliberarea persoanelor fizice și juridice a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, autorizației pentru exportul/tranzitul deșeurilor, crearea și asigurarea funcționarea sistemului de monitoring al deșeurilor; realizarea colectării, centralizării, validării și prelucrării datelor și a informațiilor în domeniul gestionării deșeurilor și asigurării ţinerea Sistemului informațional privind managementul deșeurilor și a Listei deșeurilor.

 

 

Lista autorizaţiilor de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberate de Agenția de Mediu  o puteți găsi aici:

http://www.mediu.gov.md/ro/node/252

Totodată, informăm că, pînă în prezent în Republica Moldova nu sunt operatori autorizați pentru activități de gestionarea deşeurilor cu conţinut de mercur.

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului sus-menționat, Agenția participă la elaborarea planurilor de combatere şi lichidare a focarelor de stocuri de deşeuri periculoase și asigură implementarea acestora.

 

În acest sens, a fost creat Centrul de Gestionare a deșeurilor periculoase, care, conform prevederilor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, este o întreprindere pentru gestionarea deşeurilor periculoase, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Centrul se ocupă de repartizarea tratamentelor pentru deşeurile cu conţinut de mercur şi altor tipuri de deşeuri periculoase.

 

În prezent, Agenția Proprietății Publice în conlucrare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este în căutare de soluții de rigoare eficiente referitoare la identificarea infrastructurii corespunzătoare, precum și organizarea entității responsabile, fapt ce ar permite în termen restrâns asigurarea cadrului legislativ, normativ privind valorificarea deșeurilor menționate.

 

 

Respectiv, conform Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medical, aprobat pin HG nr. 696 din 11.07.2018, în cazul lipsei posibilității tratării sigure, deșeurile chimice cu conținut de mercur sunt depozitate în locuri special destinate pentru deșeurile periculoase.

 

Conform HG nr. 137 din 27.02.2019  cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență:

 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență organizează și desfășoară activități de căutare, de salvare-deblocare, de cercetare inginerească, chimică, bacteriologică, radiologică, de decontaminare, de acordare a primului ajutor calificat în situații de urgență, în caz de pericol sau de declanșare a situațiilor de urgență și excepționale, pentru prevenirea sau lichidarea consecințelor acestora, precum și întreprinde alte măsuri de protecție a populației care a avut de suferit în urma unor accidente sau a unor situații care le-au pus viața și sănătatea în pericol;

 

De altfel, acest Inspectorat gestionează obiectele speciale 5101 și 5102 de depozitare a deșeurilor radioactive, unde temporar, pînă la dezvoltarea Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase ar putea fi stocate și deșeurile de mercur.