Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Asigurarea debitelor ecologice în fluviul Nistru

Published on: Wed, 05/13/2020 - 20:08
Press Release Type: 

Referitor la condițiile nefavorabile pentru reproducerea peștilor, create din cauza micșorării nivelului apei, Agenția de Mediu și Institutul de Zoologie vin cu următoarele informații și recomandări privind asigurarea debitelor ecologice în fluviul Nistru în perioada de prohibiție a pescuitului.

 

Una din măsurile deosebit de importante pentru protecția diversității ihtiofaunistice și majorarea producției piscicole este asigurarea condițiilor favorabile de reproducere naturală prin reglarea corectă a nivelului apei. Măsură menționată, este considerată drept cea mai importantă, beneficiile majore obținute fiind net superioare față de celelalte activități de protecție a fondului piscicol.

 

În acest sens, menținerea regimului hidrologic optimal în râurile și în lacurile de acumulare din țară poate asigura o productivitate piscicolă înaltă, cu un efect durabil pentru mulți ani înainte. Investigațiile multianuale demonstrează că pentru lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca este recomandată asigurarea, în măsura posibilităților, a creșterii constante a nivelului apei în timpul perioadei de reproducere (pentru inundarea boiștilor), micșorarea treptată a nivelului apei cu un metru în luna iulie, și o micșorare repetată înainte de stabilirea podului de gheață.

 

Această dinamică anuală a regimului hidrologic permite asigurarea succesului reproducerii a diferitor specii de pești, dezvoltarea și creșterea puietului în condiții optimale, mineralizarea și dezinfectarea substratului reproductiv și acoperirea cu vegetație acvatică a boiștilor, pregătindu-le pentru viitorul an reproductiv.

 

În sectoarele de albie este recomandat ca, imediat după topirea podului de gheață, să se efectueze curățarea (spălarea) boiștilor de resturile de vegetație moartă prin asigurarea unui flux maximal al debitului timp de patru-cinci zile consecutive (de exemplu, în fl. Nistru − 700-800 m3/s în aval de lacul Novodnestrovsk). Ulterior, timp de cel puțin două luni (15 aprilie – 15 iunie), trebuie menținut un nivel al apei pe cât posibil de ridicat, ceea ce va permite inundarea luncilor și ieșirea ușoară a  reproducătorilor și a puietului de la boiști.

 

Astfel, în scopul creării condițiilor favorabile pentru reproducerea naturală a speciilor de pești din fl. Nistru în primăvara anului 2020 (inclusiv perioada 15 mai – 15 iunie, 2020) este necesară asigurarea următoarelor debite de apă în aval de lacul de acumulare Novodnestrovsc:

 

Lunile

aprilie

mai

iunie

Decadele

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Debitul m3/s

150

200

250

350

450

500

500

450

400

 

Cu regret, în perioada 04-11.05.2020 s-a constatat o scădere drastică a nivelului apei în amonte de barajul lacului de acumulare ,,Dubăsari”, fapt care ar putea influența negativ procesul de reproducere, dezvoltare embrionară și larvară a unor specii de pești ca: babușca (Rutilus rutilus), șalăul (Sander lucioperca), morunașul (Vimba vimba), plătica (Abramis brama), ocheana/cosac-cu-bot-turtit (Abramis sapa), carasul argintiu (Carassius auratus s. lato), oblețul (Alburnus alburnus), etc.

 

În pofida faptului că unele specii de pești au reușit să se reproducă în condiții normale, variațiile bruște de nivel în perioada dezvoltării ontogenetice timpurii a progeniturilor acestora (stadiile de embrion, larvă, alevin) cauzează părăsirea prematură a locurilor de adăpost și nutriție (zona litorală), crescând vulnerabilitatea față de prădători și dăunători, astfel, fiind semnificativ afectată rata de supraviețuire și sporul numeric populațional la nivel anual.

 

La momentul actual, urmare a intervențiilor în regimurile de evacuare a apelor din lacurile de acumulare, nivelul apelor a început să se restabilească.