Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Atelierul de instruire privind apricarea procedurii de evaluare strategică de mediu

Published on: Fri, 11/01/2019 - 17:05
Press Release Type: 

Pe 1 noiembrie 2019, reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Atelierul de instruire privind apricarea procedurii de evaluare strategică de mediu (ESM), desfășurat în parteneriat cu CEE ONU în cadrul proiectului regional „EU4Environment", finantat de Uniunea Europeană.

 

 

Proiectul „EU4Environment” – „Uniunea Europeană pentru Mediu” a fost lansat în anul 2019 și are ca scop acordarea asistenței tehnice țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației. În cadrul acestui proiect, Agenția de Mediu va benefiacia de asistență tehnică sub formă de instruiri, schimb de experiență, consolidare a capacităților și dezvoltare a cadrului normativ în mai multe domenii de activitate ale Agenției cum ar fi: evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, reglementarea și autorizarea de mediu, implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorilor ș.a.

 

Obiectivul de baza al atelierului este promovarea aplicării ESM în Republica Moldova în conformitate cu cerințele Protocolului CEE ONU privind ESM, Directivei UE în acest domeniu precum și a legislatiei nationale cu privire la ESM, informarea autoritatilor nationale despre beneficiile ESM, responsabilitățile în implementarea procedurilor ESM la nivel national.

 

Legea privind evaluarea strategică de mediu a fost adoptată în primăvara anului 2017 și a intrat în vigoare în 2018. Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele planurilor şi programelor elaborate la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica Moldova sau în context transfrontalier, al căror inițiatori și elaboratori pot fi autoritățile de administrare publică centrale și locale.

Rolul Agenției de Mediu în acest proces este de a evalua posibilele efecte asupra mediului de la planurile și programele elaborate de autoritățile publice locale cum ar fi: planurile urbanistice generale, planurile de amenajare a teritoriului, planurile locale de dezvoltare ș.a., și a elibera Avizul de Mediu asupra acestora.

 

În cadrul Atelierului de istruire a fost împărtășită și experiența Republicii Cehia în aplicarea procedurii de ESM, s-au discutat aspectele de planficare a resurselor financiare necesare pentru realizarea procedurii, precum și problemele cu care se confruntă autoritățile publice centrale și locale în vederea punerii în aplicare a sistemului de evaluare de mediu.