Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Atelierul de lucru „Elaborarea metodologiei pentru identificarea lacurilor destinate pentru lichidare”

Published on: Thu, 12/26/2019 - 09:22
Press Release Type: 

La data de 19.12.2019, specialiștii Agenției de Mediu, dl Macovschi Denis – specialist principal Direcția monitoringul resurselor naturale și dna Tataru Ecaterina – specialist principal Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică, au participat la workshop–ul privind prezentarea materialelor finale obținute în cadrul proiectului „Elaborarea metodologiei pentru identificarea lacurilor destinate pentru lichidare”, care a avut loc în incinta Agenției „Apele Moldovei” și organizat de către echipa națională de implementare a proiectului coordonată de către expertul, dl Vasile Grama.

 

Proiectul este finanțat de către Agenția de Dezvoltare și Cooperare a Elveției (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și pus în aplicare prin intermediul BETA Studio S.R.L – companie italiană de consultanță în domeniul resurselor naturale și de apă.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Agenției Austriace pentru Dezvoltare, BETA Studio, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției „Apele Moldovei” și experți naționali.

 

În cadrul workshop-ului a fost prezentat rezultatele primei etape a proiectului „Întărirea cadrului instituțional din sectorul apă și al canalizare în Republica Moldova”, principiul de aplicare a metodologiei, analiza cadrului legal și recomandări pentru ajustare/îmbunătățire, recomandări și cerințe pentru selectarea entității (instituției) responsabile pentru administrarea procesului de lichidare/abandonare a lacurilor/barajelor, cît și recomandări privind administrarea procesului post-lichidare/abandonare.

 

De asemenea, s-a discutat despre existența a cca 6000 de lacuri și bazine artificiale, situate pe cursul rîurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care cca 1500 sunt degradate sau construite ilegal, nu corespund cerințelor de securitate și nu au o importanță social-economică.

 

Proiectul are ca scop elaborarea unei metodologii și punerea în aplicare a acestea, pentru lichidarea lacurilor nefuncționale și construcțiilor de baraje construite ilegal de pe cursul rîurilor din Republica Moldova, pentru refacerea naturală a ecosistemelor cursurilor de apă.

 

Metodologia se bazează în principal pe modelarea GIS (Geographic Information System - sistem utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat) implicând geoprocesarea unor parametri specifici.

 

În procesul de identificare a lacurilor pentru lichidare, acestea sunt evaluate după următoarele criterii:

 

- mărimea lacurilor;

- importanța social-economică;

- condițiile de securitate a acestora;

- ecologie și mediu.

 

Evaluarea se va efectua de către o direcție/secție nou formată în cadrul instituției responsabile pentru administrarea procesului de lichidare a lacurilor/barajelor, care urmează a fi selectată de către organul central de specialitate al administrației publice.

 

Rezultatele obținute în urma evaluării urmează a fi analizate de către reprezentanții instituțiilor cu tangență asupra protecției mediului, care se vor expune cu privire la necesitatea lichidării lacului și refacerea cursului rîului.

 

De asemenea, pentru punerea în aplicare a metodologiei urmează a se efectua îmbunătățiri în prevederile cadrului legal cu privire la protecția mediului și resurselor de apă, iar la necesitate, elaborarea unor acte normative suplimentare.