Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

BIODIVERSITATEA – NEVOIA URGENTĂ DE ACȚIUNE

Published on: Fri, 06/26/2020 - 08:59
Press Release Type: 

De la minunatele păduri tropicale ale lumii la micile parcuri și grădini, de la balena albastră la ciupercile microscopice, biodiversitatea ilustrează extraordinara varietate a vieții pe Pământ. Noi, oamenii, suntem parte din această ordine a firii și profund dependenți de ea: ne oferă hrana pe care o consumăm, ne filtrează apa pe care o bem și ne dăruiește aerul pe care îl respirăm. Natura este importantă și pentru bunăstarea noastră mentală și fizică, și pentru capacitatea societății noastre de a face față schimbărilor globale, amenințărilor la adresa sănătății și dezastrelor.

 

Viața noastră are nevoie de natură!!!!!!!

Pentru a garanta sănătatea și reziliența societății noastre, este esențial să dăm naturii spațiul de care are nevoie. Recenta pandemie de COVID-19 face cu atât mai urgentă necesitatea de a proteja și reface natura. Pandemia ne permite să realizăm cât de legată este sănătatea noastră de sănătatea ecosistemelor și demonstrează necesitatea unor lanțuri de aprovizionare și a unor modele de consum durabile care să nu depășească limitele planetei noastre. Aceasta reflectă și faptul că riscul apariției și răspândirii bolilor infecțioase crește odată cu distrugerea naturii.

 

Prin urmare, protejarea și refacerea biodiversității și buna funcționare a ecosistemelor sunt esențiale pentru a ne spori reziliența și a preveni pe viitor apariția și răspândirea bolilor.

 

Investițiile în protecția și refacerea naturii trebuie să fie esențiale pentru redresarea economică a statelor în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Pentru relansarea economiei este esențial să se evite revenirea la trecut și blocarea în vechile obiceiuri nefaste.

 

 Argumentele economice în favoarea biodiversității sunt convingătoare. Industria și întreprinderile se bazează pe gene, specii și servicii ecosistemice ca factori de producție critici, în special pentru producția de medicamente. Mai mult de jumătate din PIB-ul mondial depinde de natură și de serviciile pe care le oferă, având în vedere că trei sectoare economice-cheie - construcții, agricultură și industria alimentară și a băuturilor - depind foarte mult de ea.

 

Raportul global beneficii/costuri al unui program mondial eficace de conservare a naturii sălbatice rămase la nivel planetar este estimat la cel puțin 100 la 1. Investițiile în capitalul natural, inclusiv în refacerea habitatelor bogate în carbon și practicarea unei agriculturi ecologice, sunt recunoscute ca fiind printre cele mai importante cinci politici de redresare bugetară, care oferă multiplicatori economici importanți și au un impact pozitiv asupra climei.

 

Biodiversitatea este, de asemenea, esențială pentru protejarea securității alimentare la nivel mondial. Pierderea biodiversității amenință sistemele noastre alimentare, punând în pericol securitatea noastră alimentară și nutriția. Biodiversitatea stă, totodată, la baza unor regimuri alimentare sănătoase și nutritive și îmbunătățește mijloacele de alimentație în mediul rural și productivitatea agriculturii. De exemplu, peste 75 % din tipurile de culturi alimentare de la nivel mondial se bazează pe zoogamie  (fertilizare cu polen transportat prin intermediul animalelor).

 

În ciuda acestui imperativ moral, economic și de mediu urgent, natura se află într-o stare de criză. Cei cinci factori principali direcți ai pierderii biodiversității - schimbările în exploatarea terenurilor și a mării, supraexploatarea, schimbările climatice, poluarea și speciile alogene invazive - fac ca natura să dispară rapid. Asistăm la schimbări în viața noastră de zi cu zi: blocuri de beton care cresc peste spațiile verzi, natura sălbatică dispărând în fața ochilor și mai multe specii amenințate cu extincția decât în orice alt moment din istoria omenirii. Numai în ultimii 40 de ani, la nivel mondial, populațiile de faună și floră sălbatică au scăzut cu 60 % ca urmare a activităților umane. Aproape trei sferturi din suprafața pământului a fost modificată, natura fiind „înghesuită” astfel într-un colț din ce în ce mai mic al planetei.

 

Criza biodiversității și criza climatică sunt intrinsec legate. Schimbările climatice accelerează distrugerea mediului natural prin secete, inundații și incendii forestiere, în timp ce distrugerea naturii și exploatarea nesustenabilă a acesteia sunt factori determinanți ai schimbărilor climatice. Însă la fel de interconectate sunt și soluțiile.

 

Natura este, de asemenea, cel mai puternic aliat în combaterea schimbărilor climatice. Natura reglează clima, iar soluțiile bazate pe natură, cum ar fi protejarea și refacerea zonelor umede, a turbăriilor și a ecosistemelor costiere, sau gestionarea durabilă a zonelor marine, a pădurilor, a pășunilor și a solurilor agricole, vor fi esențiale pentru reducerea emisiilor și adaptarea la schimbările climatice. Plantarea de arbori și instalarea infrastructurii verzi ne va ajuta să răcim zonele urbane și să atenuăm impactul dezastrelor naturale.

 

Pierderea biodiversității și prăbușirea ecosistemelor se numără printre cele mai importante amenințări cu care se va confrunta umanitatea în următorul deceniu. Acestea amenință, de asemenea, bazele economiei statelor, iar costurile inacțiunii sunt ridicate și se anticipează că vor crește. Lumea a pierdut servicii ecosistemice cu o valoare estimată de 3,5-18,5 mii de miliarde EUR pe an din 1997 până în 2011 din cauza schimbărilor în materie de acoperire a terenurilor, și de aproximativ 5,5-10,5 mii de miliarde EUR pe an din cauza degradării terenurilor.

 

În consecință, pierderea biodiversității duce la scăderea randamentului culturilor și a capturilor de pește, la pierderi economice sporite cauzate de inundații și de alte dezastre, precum și la pierderea de noi surse potențiale de medicamente.

 

Acum este imperios necesar ca omenirea să se angajeze în aplicarea principiului câștigului net, redând naturii mai mult decât ia de la aceasta.