Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAŢI DIN SURSE AGRICOLE

Published on: Fri, 08/07/2020 - 12:18
Press Release Type: 

Agricultura reprezintă una din ramurile de bază ale economiei Republicii Moldova, iar terenurile agricole, inclusiv cele arabile, pășuni, plantații multianuale dețin circa 74% din suprafața totală a țării. În scopul sporirii cantității produselor agricole, producătorii utilizează îngrășăminte chimice, organice și produse de uz fitosanitar uneori fără respectarea cerințelor corespunzătoare, producând impact major asupra apelor de suprafață și subterane.

Poluarea din activităţi agricole poate fi cauzată de surse punctiforme sau difuze.

Poluarea punctiformă din surse agricole poate fi provocată de:

- dejecţii animaliere semilichide şi lichide;

- gunoi de grajd sub formă solidă;

- efluenţi din silozuri;

- ape uzate neepurate sau insuficient epurate necolectate;

- scurgeri din depozite de îngrășăminte minerale şi organice.

De asemenea, activităţile agricole care presupun utilizarea produselor chimice conduc la apariția poluării difuze a corpurilor de apă ca urmare a pierderilor de nutrienţi (azot şi fosfor) și pătrunderea lor în corpurile de apă de suprafaţă şi/sau subterane. Efectul principal al poluării cu nitraţi a apelor subterane și celor de suprafață este reprezentat de diminuarea potabilităţii apei și eutrofizarea corpurilor de apă.

Astfel, poluanții ajunși direct în corpurile de apă afectează viaţa acestor ecosisteme, făcându-le improprii şi pentru utilizarea lor ca surse de apă potabilă.

Pentru reducerea poluării apei în procesul efectuării lucrărilor agricole la data de 27 iulie 2020, prin Ordinul nr. 160 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a fost aprobat Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

 

Prezentul Cod este elaborat în temeiul art. 43 alin.(2) lit. b) din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 și în conformitate cu prevederile Capitolului V al Hotărârii Guvernului nr. 836 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activități agricole, și conţine prevederi referitoare la:

- perioadele în care aplicarea fertilizanţilor în sol este contraindicată;

- particularităţile aplicării în sol a îngrăşămintelor pe terenurile cu pantă abruptă;

- modul de aplicare în sol a îngrăşămintelor pe terenurile saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă;

- condiţiile pentru aplicarea în sol a îngrăşămintelor în apropierea cursurilor de apă;

- construcţia şi capacitatea recipientelor de depozitare a gunoiului de grajd, inclusiv măsurile de prevenire a poluării apei din apele pluviale şi infiltraţiile în apa subterană şi în cea de suprafaţă a lichidelor care conţin gunoi de grajd şi efluenţi din materialul de plante depozitat;

- condiţiile pentru aplicarea în sol a îngrăşămintelor chimice şi a gunoiului de grajd, care vor menţine pierderile de substanţe nutritive în apă la un nivel acceptabil;

- gestionarea utilizării terenului, inclusiv utilizarea sistemelor de asolament al culturilor şi raportul dintre suprafeţele de teren destinate culturilor perene şi cele destinate culturilor anuale;

- menţinerea unei cantităţi optime de vegetaţie în perioadele ploioase, care ar absorbi nitraţii din sol, prevenind astfel poluarea apei cu nitraţi;

- elaborarea de către gospodăriile agricole individuale a planurilor de aplicare a fertilizanţilor şi evidenţa utilizării fertilizanţilor.

În Republica Moldova cele mai multe soluri agricole conţin prea puţin azot natural disponibil pentru a satisface cerinţa culturilor din timpul perioadei de creştere. În consecinţă, este necesară suplimentarea în fiecare an a azotului conţinut în mod natural în sol. Aplicarea cantităţii corecte de azot la momentul potrivit este cerinţa de bază al unui management eficient al fertilizanţilor.

Recomandările Codului au ca obiectiv principal reducerea şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi din surse agricole şi a eutrofizării apelor de suprafaţă, în contextul atingerii unei stări bune a calităţii apelor.

Pentru a face cunoștință cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole accesați linkul:

http://aipa.gov.md/sites/default/files/CODUL%20DE%20BUNE%20PRACTICI%20AGRICOLE%20PENTRU%20PROTEC%C5%A2IA%20APELOR.pdf