Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Calitatea apei in lacul Valea Morilor

Published on: Thu, 06/06/2019 - 11:00
Press Release Type: 

La solicitarea Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău la data de 27 mai 2019 de către reprezentanții Laboratorului pentru calitatea apei din cadrul Agenției de Mediu a fost prelevată proba de apă din lacul ,,Valea Morilor” în scopul determinării calității apei de suprafață, conform indicilor de analiză – pH, oxigenul dizolvat (O2), materii în suspensie (MS), consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (N/NH4), nitriți (NO2), nitrați (NO3), fosfor total (Ptotal).

 

La finalizarea încercărilor probelor de apă din 03 iunie 2019, conform analizelor de laborator fizico-chimice corpul de apă (lacul ,,Valea Morilor”), se atribuie clasei de calitate a IV- a (poluată, conform cerințelor de calitate a mediului pentru apele de suprafață, reglementate în Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 12.11.2013, Anexa nr. 1).

 

Concentrația mărită a oxigenului dizolvat în bazinul acvatic se datorează prezenței algelor, care ziua în procesul de fotosinteză produc oxigen, iar noaptea îl consumă, provocînd sufocarea peștilor. Tabelul aferent redă rezultatele încercărilor probei de apă din sursa sus- menționată.

 

Nr.

d/o

Parametrii de calitate

Metoda de analiză

Valorile limită

admisibile

Proba nr.

nr.1

1.

pH, Unități pH

SM SR EN ISO 10523:2014

6,5-8,5

8,9

2.

Oxigen dizolvat, mg O2/dm3

SM SR EN 25813:2011

>7

16,51

3.

Materii în suspensii (MS), mg/dm3

SM STAS 6953:2007

10,0

24,0

4.

Consumul chimic de oxigen (CCO- Cr), mgO2/dm3

SM SR ISO 6060:2006

15,0

41,5

5.

Consumul biochimic de oxigen (CBO5), mgO2/dm3

SM SR EN 1899-1:2012

5,0

6,24

6.

Azot amoniacal (N-NH4),  mg/dm3

SM SR ISO 7150-1:2005

0,4

0,42

7.

Nitriți (N-NO2), mg/dm3

Apa 02.04.05

0,06

0,046

8.

Nitrați (N-NO3), mg/dm3

SM SR ISO 7890-3:2006

3,0

1,4

9.

Fosfor total (Ptotal)

SM SR EN ISO

0,2

0,055

 

Reieșind din cele expuse supra, Agenția de Mediu comunică că cazul dat este unul specific acestor corpuri de apă de suărafață, caracterizat prin procesul de eutrofizare a apei (înverzirea apei), ce conduce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și asupra calității apei, în special prin creșterea sau îmbogățirea masei organice din apele stătătoare.