Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Campanie de informare și conștientizare ecologică

Published on: Fri, 07/10/2020 - 15:42
Press Release Type: 

Activitatea Agenției de Mediu este în strânsă dependenţă de modul în care este perceput rolul acestei autorități publice, precum şi de înţelegerea importanţei pentru societate a rezultatelor activităţii acesteia în ansamblu.

 

Stabilirea dialogului cu societatea civilă în vederea promovării politicii statului în domeniul protecției mediului înconjurător și motivarea participării active a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părţi interesate la procesul decizional este una dintre prioritățile pentru Agenției de Mediu.

 

Aproape în orice situație în care sunt implicate mai multe părți nivelul de cunoaștere este diferit. Întotdeauna vor exista informații care nu sunt cunoscute. Deținerea unor informații pe care alții nu le știu poate constitui un avantaj competitiv care să genereze multe beneficii. Însă lipsa informațiilor reprezintă riscuri ce implică costuri.

 

În vederea sporirii nivelului de educație ecologică, Agenția de Mediu demarează din data de 20 iulie 2020Campania de informare și conștientizare ecologică online, folosind ședințele video. În cadrul acestor ședințe planificăm să creăm o platformă comună pentru abordarea subiectelor sensibile ce țin de nivelul scăzut al educației ecologice a populației, de impactul factorilor de mediu asupra sănătății, importanța conservării patrimoniului natural al țării ș.a.

 

Prima ședință video cu tema ,,Educația ecologică - pilon al dezvoltării durabile” se va desfășura luni, 20 iulie, ora 10:00.

 

Inițiem Campania de informare cu această tematică, deoarece misiunea educaţiei ecologice este formarea gândirii ecologice, care să includă o atitudine clară şi critică cu privire la problemele de mediu şi comportamente corespunzătoare acestei atitudini.

 

Astfel, formându-ne o gândire ecologică cu atitudine corectă și prietenoasă față de mediul înconjurător, vom reuși să atingem obiectivele dezvoltării durabile.

 

În această ordine de idei, facem apel către cei interesați și implicați în procesul de educație ecologică (profesori, elevi, societatea civilă, mass-media, etc) să dați curs invitației pentru participare la prima ședință.

 

Responsabil de organizarea evenimentului este dna Galina Norocea, șef Serviciu informații de mediu, educație și conștientizare ecologică, datele de contact: g_norocea@mediu.gov.md, tel 022- 820-782.