Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Supraveghere a Proiectului ENI SEIS II

Published on: Fri, 11/15/2019 - 10:52
Press Release Type: 

4th steering ENI SEIS Moldova presentation_MT

 

La 12 noiembrie, 2019 la Copenhaga, Danemarca a avut loc cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Supraveghere a Proiectului ENI SEIS II, care a prezentat o imagine de ansamblu asupra implementării proiectului pentru perioada anului 2019, a progreselor, dar și a problemelor întîmpinate de țările din regiunea Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Totodată au fost discutați pașii următori, activitățile planificate pentru anii 2019-2020 și perspectivele viitoare.

Agenția de Mediu, ca unul din coordonatorii naționali al proiectului, alături de Biroul Național de Statistică, a participat la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de supraveghere a Proiectului, la invitația Agenției Europene de Mediu prin reprezentanții săi: dna Silvia Nicolaescu - punct focal național ENI SEIS II, dna Elena Orlova - punct focal național ENI SEIS II, dar și asistentul național al proiectului ENI SEIS II, dra Maria Țarigradean.

Reuniunea a fost organizată din ședințe plenare, fiecare sesiune ghidată de reprezentanții Comisiei Europene, Comisiei Economice a ONU pentru Europa, Agenției Europene de Mediu, dar și țările participante. A fost abordată colaborarea țărilor în implementarea SEIS în regiunea PE și activități de optimizare a raportării de mediu în pregătire pentru următoarea conferință ministerială „Mediul pentru Europa”, care va avea loc în anul 2021.

Comitetul de Supraveghere este entitatea de guvernare a proiectului ENI SEIS II East care monitorizează și evaluează rezultatele proiectului, oferă îndrumări și este convocat anual. Din acesta fac parte punctele focale naționale din cele șase țări partenere, Comisia Europeană (DG NEAR - Direcţia Generală Vecinătate şi Negocieri privind Extinderea), precum și reprezentanți ai Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Zoi Environment Network, precum și Agenție Europeană de Mediu.

Sarcinile celei de-a patra reuniuni a reuniunii a Comitetului de Supraveghere a proiectului ENI SEIS II:

1. Analiza rezultatelor obținute în anul 2019, precum și a activităților aferente principalelor domenii prioritare și structura managementului la nivel de țară;

2. Identificarea oportunităților de activități comune cu alte proiecte, parteneri și inițiative în faza finală a proiectului (2019-2020) în contextul obiectivelor SEIS și al proiectului ENI SEIS II East;

3. Coordonarea evenimentelor pentru diseminarea informațiilor despre proiect, despre rezultatele din țară și regiune și produse informaționale în perioada următoare.

Reprezentantul Agenției de Mediu din Republica Moldova, dna Nicolaescu, a venit cu o prezentare detaliată (se anexează) referitor la acțiunile întreprinse de Agenție întru implementarea Proiectului ENI SEIS II pe perioada deținerii funcției de coordonator național, adică lunile aprilie-noiembrie 2019. La fel, și acțiunilor implementate de către Agenția de Mediu întru constituirea celor 3 piloni ai Sistemului Partajat de Informații de Mediu - conținut, infrastructură și cooperare instituțională.

S-a relatat despre instituirea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului privind starea mediului în Republica Moldova (2015-2018) și a indicatorilor de mediu la nivel național, sarcinile puse, deciziile luate în cadrul ședinței Grupului de lucru și termenii de implementare.

Totodată a fost prezentată Lista indicatorilor naționali de mediu (CEE-ONU), instituțiile responsabile de furnizare a datelor și instrumentele de lucru pentru producerea indicatorilor: Fișa pentru specificarea și evaluarea indicatorului și Tabelul pentru determinarea seriilor temporale de date.

Pentru a avea o continuitate și obținerea unor produse finale durabile, reprezentantul Comisiei Europene a admis ideea prelungirii proiectului pe o durată de 5 luni, care se va încheia cu o Conferință finală de raportare și evaluare a activităților, prin efectuarea comparației între țări.

Trebuie menționat că, conform deciziilor luate urmare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului privind starea mediului în Republica Moldova (2015-2018) și a indicatorilor de mediu la nivel național din 30.10.2019, Agenția de Mediu va conlucra în continuare cu instituțiile responsabile pentru evaluarea indicatorilor de mediu, oferind suportul necesar la solicitare, iar după prezentarea datelor și fișelor de evaluare a indicatorilor, Agenția de Mediu va organiza ședințe de lucru cu fiecare instituție rsponsabilă în vederea definitivării fișelor și validării datelor expuse în acestea, conform unui grafic prestabilit.

În conformitate cu Planul de activitate al GL, Prezentarea Raportului privind starea mediului în Republica Moldova (2015-2018) și a indicatorilor de mediu la nivel național va avea loc la 5 iunie 2020.