Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Cuvânt de salut

Published on: Fri, 06/05/2020 - 08:33
Press Release Type: 

Am o deosebită plăcere să adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului tuturor celor pasionaţi de natură, celor implicaţi în soluţionarea problemelor ale acestui domeniu, celor care pledează pentru stoparea sau atenuarea riscurilor de mediu ce afectează sănătatea populaţiei şi starea factorilor de mediu din Republica Moldova, tuturor celor care protejează natura, minimalizând impactul propriei activități, celor care se aliniază la cele mai înalte comandamente umane – de a conviețui în bună înţelegere cu Natura.

 

Stimați colegi, cu prilejul acestui eveniment, Vă doresc succese la activitatea prodigioasă în protecția mediului înconjurător și conservarea patrimoniului natural al Republicii Moldova. Sunteți ,,ostașii” din prima linie care luptați pentru asigurarea dreptului constituțional al cetățenilor țării la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate. Sunt convins,  că dezideratele protecției mediului ne vor aduce rezultate pe măsură.

 

Tematica Zilei Mondiale a Mediului 2020, stabilită de Organizația Națiunilor Unite este ,,Timpul pentru Natură” dedicată biodiversității.

 

În acest context, vin cu îndemnul pentru fiecare cetățean să ne facem timp pentru Natură. Este timpul să reflectăm la complexitatea naturii, să analizăm acțiunile noastre exercitate asupra speciilor de floră, faună și asupra mediului lor de viață. În acest ritm trepidant al vieții este imperios necesar să conștientizăm importanța armoniei OM-NATURĂ.

 

 

 

Directorul Agenției de Mediu,

Veaceslav DERMENJI