Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Depunerea jurămîntului de către funcționarii publici debutanți ai Agenției de Mediu

Published on: Fri, 08/07/2020 - 12:12
Press Release Type: 

La 06 august 2020, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de 6 luni a funcționarilor publici debutanți, 3 angajați ai Agenției de Mediu din cadrul Direcției implementare politici de mediu și Secției mecanisme economice de mediu au depus jurămîntul funcționarului public.

Funcționarii au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească în mod conștiicios obligațiile ce le revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența domnului Gheorghe Radu, director adjunct al Agenției de Mediu, mentorilor și reprezentantului Serviciului resurse umane, care i-au felicitat pe noii funcționari publici, exprimîndu-și convingerea că confirmarea în funcția publică constituie primul pas către o carieră de succes.