Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

DEZMINȚIRE

Published on: Tue, 08/11/2020 - 11:05
Press Release Type: 

Agenția de Mediu, în scopul exprimării dezacordului cu informația mediatizată în ultimile zile în spațiul mediatic privitor la nivelul de poluare a aerului atmosferic în mun. Chișinău și Bălți, informează.

Referitor la cele invocate în reportajul postului TVR Moldova ,,Natura sub cod roşu: Aerul din Chişinău devine din ce în ce mai toxic” precum că,  ,, aldehida formică, adică gazul de eşapament, a înregistrat o valoare în aer de 6,4 de miligrame pe metru pătrat, în timp ce norma este de doar 0,003. O depăşire de 2100 de ori. Doar în luna iunie am respirat 24 de zile din 30, aer toxic cu depăşiri de sute de ori la dioxid de azot, fenol şi monoxid de azot” comunicăm că, concentrația maximă admisibilă (CMA) pentru media zilnică la indicatorul – aldehida formică  la data de 15 iunie 2020 a fost depășită de 6,4 ori, conform Buletinului zilnic privind poluarea și prognoza poluării aerului atmosferic în mun. Chișinău și Bălți (vedeți linkul). Valoarea dată - 6,4 ne indică de câte ori a fost depășită norma medie zilnică (0,003), pe orașul Chișinău în data de 15 iunie 2020.

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Buletin%20%C8%99i%20h%C4%83r%C8%9Bi%2016.06.pdf

Aceste valori sunt obținute urmare efectuării calculelor conform metodologiei de evaluare şi estimare a calităţii aerului atmosferic aprobate pe teritoriul țării.

Reiterăm, pentru evaluarea și estimarea calității aerului atmosferic se utilizează 2 Concentraţii Maxim Admisibile: una pentru valorile medii (zilnice, lunare, anuale), şi alta pentru maxima momentană (valoarea înregistrată la momentul prelevării probei unice de aer), iar rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate în cadrul Laboratorului de referință de mediu se prelucrează, utilizîndu-se la întocmirea buletinelor zilnice, lunare privind calitatea mediului ambiant, buletinelor lunare referitoare la cazurile înalte şi extrem de înalte de poluare a componentelor mediului, buletinelor informative şi alte tipuri de informaţii solicitate de beneficiari, care se difuzează factorilor de decizie pentru întreprinderea măsurilor de rigoare. Buletinele respective elaborate de specialiști calificați în domeniu reflectă valori validate și sunt plasate pe pagina web a Agenției la rubrica Comunicare - ,,Raportare starea mediului”, în scopul informării societății civile.

Totodată, informăm că conform Buletinului zilnic privind poluarea și prognoza poluării aerului atmosferic în mun. Chișinău și Bălți la situația din 16 iunie 2020, ora 12:00 ,,pe 15 iunie în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic s-a constatat ca redus, dar dimineața pe 16 iunie în mun. Bălți– ca sporit”  (vedeți linkul).

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Buletin%20%C8%99i%20h%C4%83r%C8%9Bi%2016.06.pdf