Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Evenimente internationale

Published on: Thu, 10/29/2020 - 11:08
Press Release Type: 

În perioada 26-27 octombrie, reprezentantul Agenției de Mediu a participat la cea de-a 17-a sesiune a Grupului de lucru comun al Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) privind statisticile și indicatorii de mediu și la cea de-a 22-a sesiune a Grupului de lucru al CEE-ONU privind monitorizarea și evaluarea mediului.

 

În cadrul Grupului de lucru comun al CEE-ONU privind statisticile și indicatorii de mediu au fost discutate mai multe subiecte importante, ca necesitățile de statistici, date și indicatori privind mediul și sănătatea, ca răspuns la pandemia COVID-19, fiind prezentată experiența unor state la producerea și schimbul de date, informații, precum și statistici privind COVID-19 și utilizarea acestora pentru elaborarea politicilor. De asemenea, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății a prezentat statisticile privind apa, canalizarea și igiena, relevante pentru COVID-19 și a remarcat importanța acestor statistici.

 

Un alt subiect a fost revizuirea liniilor directoare și principiilor de aplicare a indicatorilor de mediu, de modificare a metadatelor și dezvoltare a indicatorilor noi, interdisciplinari, care vor cuprinde așa domenii ca economia circulară, dezastrele naturale, în contextul integrării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și suportul care va fi acordat de către CEE-ONU în domeniul dezvoltării capacităților instituționale în mai multe țări pentru anul viitor.

 

Pentru mai multe informații, accesați linkul: http://www.unece.org/index.php?id=53474

 

În cadrul Grupului de lucru CEE-ONU privind monitorizarea și evaluarea mediului, unul dintre subiectele discutate a fost progresul membrilor grupului de lucru și, în special, a membrilor care reprezintă Caucazul, Asia Centrală, Europa de Est și de Sud-Est, care au prezentat principalele realizări, adoptate la ședința anterioară, ceea ce ține de monitorizarea și evaluarea mediului, inclusiv mecanismele instituționale și de reglementare, infrastructura la nivel național.


 

 

Totodată Grupul de lucru monitorizează pregătirea Raportului final cu privire la revizuirea progreselor în direcția stabilirii Sistemului Partajat de Informații de Mediu în Europa și Asia Centrală, pentru examinarea ulterioară a acestuia de către Comitetul politici de Mediu a CEE-ONU, ca document informativ de bază pentru următoarea Conferință ministerială „Mediu pentru Europa”. În acest sens, statele din Europa și Asia Centrală, printre care și Republica Moldova, au raportat prin intermediul unui Chestionar - un instrument online dezvoltat în acest scop, cu privire la progresele realizate. Datele urmează a fi actualizate periodic pentru a fi la ordinea zilei în cadrul Conferinței ministeriale „Mediu pentru Europa”, care va avea loc în octombrie 2022, la Nicosia, Cipru.

 

La final, reprezentanții Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, dar și a Agenției Europene de Mediu, au venit cu solicitarea către țările din regiunea Parteneriatului Estic să continuie activitatea inițiată în cadrul proiectului ENI SEIS II East, chiar dacă acesta a fost finalizat.

 

http://www.unece.org/index.php?id=51963

 

Amintim că, în cadrul implementării proiectul ENI SEIS II East – punerea în aplicare a principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu, unde Agenția de Mediu și Biroul Național de Statistică au fost coordonatori naționali,Agenția Europeană de Mediu, UNECE și UNEP a asistat Republica Moldova în eficientizarea procesului de colectare a datelor, raportarea și evaluare periodică de mediului, în baza setului de indicatori de mediu, elaborați conform standardelor și formatelor internaționale și agreate de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului Politici de Mediu în cadrul CEE-ONU.

 

În acest sens, de către Agenția de Mediu a fost creat Grupul de lucru interministerial pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului național privind starea mediului și a indicatorilor de mediu la nivel naţional, în cadrul căruia a fost dezvoltat sistemul indicatorilor în domeniul protecției mediului - 39 indicatori de mediu, în conformitate cu setul CEE-ONU și seturile de date aferente, pentru a fi aliniate treptat la obligațiile de raportare sectorială, internațională și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova. Prin urmare, proiectul Raportului național privind starea mediului pentru perioada 2015-2018 a fost finalizat și urmează a fi publicat.

 

http://mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-mediu