Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Experții Agenției Europene de Mediu au efectuat o vizită la instituțiile din Republica Moldova responsabile de calitatea aerului

Published on: Thu, 03/05/2020 - 01:11
Press Release Type: 

În cadrul proiectului „Implementarea principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu ENI SEIS II East”, experții de la Agenția Europeană de Mediu, echipa căreia este formată din reprezentanți ai rețelei Eionet și anume Institutul Norvegian pentru Cercetare pe Aer (NILU) și 4sfera Innova au efectuat o vizită în Republica Moldova cu privire la managementul calității aerului în perioada 2-3 martie, 2020.

 

Această vizită a fost organizată ca urmare a instruirilor regionale organizate de Agenția Europeană de Mediu privind asigurarea monitorizării și managementul datelor în conformitate cu Directiva UE 2008/50 privind Calitatea Aerului.

 

 

În cadrul vizitei, experții AEM și reprezentanți ai instituțiilor responsabile au discutat cadrul normativ actual și ariile care necesită a fi revizuite, precum și modul de colectare, procesare, diseminarea și raportare a datelor pe domeniul aer de către Laboratorul pentru Calitatea Aerului din cadrul Agenției de Mediu.

Totodată, experții Agenției Europene de Mediu au împărtășit experiența și bunele practici prin instalarea și testarea unui soft dezvoltat de NILU pentru gestionarea datelor pe calitatea aerului (RAVEN+), și au instruit angajații Agenției de Mediu responsabili pentru utilizarea acestuia.

Prin această colaborare și activități se urmărește îmbunătățirea nivelului de accesibilitate, utilizare și schimb de informații privind calitatea aerului pentru a fi asigurată evaluarea și raportarea periodică de mediu, atât la nivel național cât și regional în țările Parteneriatului Estic.