Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Formarea competenţelor profesionale – pilonul formării viitorului specialist

Published on: Fri, 01/29/2021 - 08:36
Press Release Type: 

Cunoştinţele şi competenţele în domeniul protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale constituie o condiţie calificativă obligatorie pentru suplinirea funcţiilor publice în cadrul autorităților responsabile de elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului înconjurător.

Astfel, instituțiile de învățământ superior au un rol semnificativ în formarea cadrelor calificate.

Unul dintre obiectivele Universității de Stat din Moldova este pregătirea specialiștilor calificați capabili să activeze în domeniul protecției mediului, realizată timp de 75 de ani de Facultatea de Biologie și Pedologie, specialitatea Ecologie. Absolvenții acestei facultăți activează astăzi în numeroase autorități publice în domeniul protecției mediului din Republica Moldova și din afara țării.

Una dintre tradițiile Facultății de Biologie și Pedologie este organizarea întrevederilor dintre studenți și reprezentanți ai instituțiilor publice și științifice, având ca scop promovarea cooperării în asigurarea calităţii procesului de instruire.

Agenția de Mediu a dat curs invitației pentru participare la discuții cu studenții Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova.

 

La  întrevedere a fost abordată importanța formării profesionale în corespundere cu exigenţele ştiinţifice, tehnologice, informaţionale şi morale din domeniul protecţiei mediului, necesitatea percepției problemelor de mediu, adoptării deciziilor şi întreprinderii acţiunilor de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a resurselor naturale,

Totodată, au fost menționate oportunitățile viitorilor specialiști, absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie la angajarea în cadrul autorităţilor publice din domeniul protecției mediului.

 

 

Studenții au demonstrat cunoștințe în domeniul de instruire, precum și un viu interes pentru implicarea în soluționarea problemelor de mediu.

Funcționarii din cadrul Agenției de Mediu (absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie a Universități de Stat din Moldova) exprimă gratitudine și mulțumiri corpului didactic al Facultății de Biologie și Pedologie, a USM pentru contribuția substanțială în formarea specialiștilor de înaltă calificare.