Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Funcții vacante

AGENȚIA DE MEDIU

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

admişi la interviul din cadrul concursului pentru

 ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal al Direcției implementare politici de mediu

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la interviu

 

1

Vdovicin Cristina

2

Paunescu Cristina

 

Se stabileşte data de 05 decembrie 2019, ora 13.30, pentru desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante, bir. 619, et. 6, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38.

 

 

 

AGENȚIA DE MEDIU

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție)

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

Bordeniuc Maria

AGENȚIA DE MEDIU

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

Crudu Alexandru

 

 

 

AGENȚIA DE MEDIU

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al

Direcției implementare politici de mediu

 

 

Nr.d/oNumele, prenumele  candidatului
1       Vdovicin Cristina
2       Paunescu Cristina

 

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 28.11.2019, ora 13:30, în incinta Agenției de Mediu, etajul 6, bir. 619, str. Albișoara 38, Chișinău.

 

 

AGENȚIA DE MEDIU

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

admişi la interviul din cadrul concursului pentru

 ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la concurs

 

1

Crudu Alexandru

 

Lista candidaţilor

admişi la interviul din cadrul concursului pentru

 ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție)

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la concurs

 

1

Bordeniuc Maria

Se stabileşte data de 22 noiembrie 2019, ora 13.30, pentru desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, bir. 619, et. 6, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38.

 

 

 

 

AGENȚIA DE MEDIU

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al

Direcției monitoringul resurselor naturale

 

Nr.d/oNumele, prenumele candidatului
1Crudu Alexandru
2Radu Vasile

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție al

Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție)

 

Nr. d/oNumele, prenumele candidatului
1Bordeniuc Maria
2Mateescu Lorina
3Pisariuc Maria

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 20.11.2019, ora 13:30, în incinta Agenției de Mediu, etajul 6, bir. 619, str. Albișoara 28, Chișinău.

 

 

 

 

 

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

 

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

pînă la data de 19.11.2019, inclusiv, ora 17.00, pentru următoarele funcții publice:

 

 

- auditor intern principal al Serviciului audit intern;

- specialist principal al Direcției implementare politici de mediu;

- șef direcție al Agenției de Mediu Sud (cu statut de direcție);

- specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu.

 

 

 

 

[24.10.2019]   Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Auditor intern principal al Serviciului audit intern

Specialist principal al Direcției implementare politici de mediu                 

Specialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale

Șef direcție al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție)

Șef direcție al Agenției de Mediu Sud (cu statut de direcție)

Specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu

 

 

[25.06.2019]   Informație cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunica urmatoarele:

În urma examinarii dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu juridic, direcția management instituțional, Agenția de Mediu, la proba scrisa  sunt admiși următorii candidați:

SEMINAHIN Nicolae

POSTICA Vladimir

     

 

[30.05.2019] Informație cu privire la rezultatele concursului

 

Agenția de Mediu, organizatoare a concursursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică rezultatele concursului:

conform rezultatelor obținute la proba scrisă şi interviu, învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef direcție monitoringul resurselor naturale, se consideră:

 Domnul CAȚ Marius.

 

 

[27.05.2019] Informațiecu privire la rezultatele concursului

 

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică rezultatele concursului:

conform rezultatelor probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef direcție monitoringul resurselor naturale, domnul  Marius CAȚ,  este admis la interviu.

 

 

 

[22.05.2019] Informație cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică rezultatele concursului:

conform rezultatelor probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef serviciu  informații de mediu, educație și conștientizare ecologică, doamna NOROCEA Galina,  este admisă la interviu.

 

[17.05.2019] Informație cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică următoarele:

în urma examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de  Șef serviciu  informații de mediu, educație și conștientizare ecologică,  la proba scrisă sânt admiși următorii candidați:

1. Doamna Norocea Galina.

2. Doamna Mîrza Mariana. 

17 mai 2019

 

[07.05.2019]  Informație cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică rezultatele concursului:

conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători al concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal, direcția management informațional integrat de mediu, se consideră dna ADASCALIȚA Rodica

 

[03.05.2019]  Informație  cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică rezultatele concursului:

conform rezultatelor probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, direcția management informațional integrat de mediu, doamna ADASCALIȚA Rodica,  este admisă la interviu.

 

 

[26.04.2019] Informație  cu privire la rezultatele concursului

Agenția de Mediu, organizatoare al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, comunică următoarele:

în urma examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția management informațional integrat de mediu,  la proba scrisă  este admisă:

1. Doamna ADASCALIȚA Rodica.

 

[23.04.2019]   Agenția de Mediu  anunță concurs
pentru ocuparea funcției publice vacante1.        Șef adjunct direcție implementare politici de mediu
2.        Șef secție mecanisme economice de mediu  
3.        Șef serviciu informații de mediu, educației și conștientizare ecologică
4.        Șef serviciu instruire și consiliere de mediu
5.        Specialist principal,  Direcția Implementare Politici de Mediu
6.        Specialist principal,  Direcția management informațional integrat de mediu
7.        Șef direcție,   monitoringul resurselor naturale
8.        Specialist principal,  Direcția monitoringul resurselor naturale 
9.        Specialist principal,  secția mecanisme economice de mediu  
10.        Specialist principal,   direcția monitoringul calității meidului
11.        Specialist principal, direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică
12.        Specialist principal,  serviciu instruire și consiliere de mediu
13.        Specialist principal, serviciu informații de mediu, educației și conștientizare ecologică

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul str. Albișoara 38, pagina web a

Agenției de Mediu și pagina web guvernamentală  http://cariere.gov.md  
Contacte: telefon: 022 820 777
Email: n_gherbovei@mediu.gov.md

 

 

 

Agenția de Mediu

anunță concurs
pentru ocuparea funcției publice vacante

 

I. Serviciul audit intern

Auditor intern principal – 1 funcție.

II. Direcția management instituțional

Serviciul juridic

Specialist principal – 2 funcții.

Serviciul financiar-administrativ

Specialist principal – 1 funcție.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media:

Specialist principal - 1 funcție. 

III. Direcția implementare politici de mediu

Specialist principal – 2 funcții.

IV. Direcția monitoringul resurselor naturale

Specialist principal – 2 funcții.

V. Direcția management informațional integrat de mediu

Specialist principal – 2 funcții.

 

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul str. Albișoara 38, pagina web a Agenției de Mediu și pagina web  guvernamentală  http://cariere.gov.md  mediu.gov.md/functii vacante

Contacte: telefon: 022 820 777

                Email: n_gherbovei@mediu.gov.md

                                                             

 

Proba scrisă, pentru  ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, direcția monitoringul resurselor naturale,  se va desfășura la  data de 12.04.2019, ora 14:00 pe adresa str. Albișoara 38, etajul 6, biroul 600.

Informații suplimentare la:

tel. 022 820 777

e-mail  n_gherbovei@mediu.gov.md

 

Inginer principal Laboratorul de Referință de Mediu al agenției de mediu

 

Auditor intern principal, Serviciul Audit Intern, Agenția de Mediu se prelungește data limită de depunere până la 11.04.2019

 

Specialist principal,  serviciul financiar-administrativ, direcția management instituțional se prelungește data limită de depunere până la 11.04.2019

 

Specialist principal,  serviciu juridic avizare și contrasemnare, direcția management instituțional se prelungește data limită de depunere până la 11.04.2019

 

Specialist principal,  Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media se prelungește data limită de depunere până la 11.04.2019

 

Se prelungește termenul limită de depunere a documentelor pînă la 24.04.2019. Specialist principal (activitate în implementarea politicilor în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații),  Direcția Implementare Politici de Mediu

 

Se prelungește termenul limită de depunere a documentelor pînă la 24.04.2019. Specialist principal (activitate în implementarea politicilor în domeniul gestionării deșeurilor),  Direcția Implementare Politici de Mediu

 

Specialist principal (monitoringul ariilor naturale protejate de stat și al spațiilor verzi),  Direcția monitoringul resurselor naturale

 

 

Specialist principal (activitate în domeniul utilizării și protecției regnului vegetal),  Direcția monitoringul resurselor naturale

 

Se prelungește termenul limită de depunere a documentelor pînă la 24.04.2019. Specialist principal (activitate în domeniul administrării pagini WEB a Agenției),  Direcția management informațional integrat de mediu

 

Se prelungește termenul limită de depunere a documentelor pînă la 24.04.2019. Specialist principal (activitate în domeniul asigurării funcționalității sistemelor în domeniul mediului),  Direcția management informațional integrat de mediu

 

Fomular pentru completare