Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Informația privind radioactivitatea mediului

Published on: Mon, 08/19/2019 - 14:32
Press Release Type: 

Informația privind radioactivitatea mediului și măsurările efectuate pe teritoriul Republicii Moldova de către Laboratorul de referință de mediu în perioada 10-19 august 2019
 
Monitorizarea debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova, se realizează în regim on line, prin intermediul detectoarelor automate MIRA.
 
Reieşind din valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, înregistrate în localităţile monitorizate, unde se realizează supravegherea sistematică, Agenția de Mediu informează ca în intervalul de timp 10-18 august 2019 și dimineața 19 august 2019 rezultatele obţinute (0,08-0,18 µSv/ora) s-au încadrat în limitele normei admisibile și nu au fost identificate sau înregistrate depăşiri peste limita normei stabilite pe teritoriul republicii de 0,25 µSv/ora.
 
Referitor la analizele gama spectrometrice de laborator în probele de aerosoli activitatea radionuclizilor determinaţi (137Cs, 226Ra, 232Th, 40K ) s-a încadrat în limitele specifice teritoriului republicii şi nu există nici o modificare a fondului natural din punct de vedere a radioactivităţii mediului, astfel demonstrînd că nu există nici un pericol radiologic pentru populaţie sau pentru mediu.
 
Suplimentar, în perioada menţionată, au fost prelevate mostre de aerosoli la staţia Chişinău şi supuse analizei gama-spectrometrice privind activitatea radionuclizilor, care a demonstrat că concentraţiile radionuclizilor identificaţi în spectrul respectiv, sunt în limitele specifice teritoriului Republicii Moldova şi nu prezintă pericol pentru mediu şi sănătatea populaţiei.