Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Laboratorul de Referință al Agenției de Mediu

Published on: Wed, 08/14/2019 - 11:48
Press Release Type: 

La data de 12 august 2019, specialiștii Laboratorului de Referință (Laboratorul pentru calitatea apei) din cadrul Agenției de Mediu au preleveat probe de apă din 10 fîntîni de mină, amplasate pe teritoriul comunei Țînțăreni, r-nul Anenii Noi.

 

Conform rezultatelor încercărilor de laborator a probelor de apă și aplicării comparative a Anexei nr.2 a HG 934 din 15.08.2007 cu privire la normele sanitare privind calitatea apei potabile, s-a constat depășiri ale normelor sanitare pentru azotul amoniacal (N/NH4) în proba de apă din fîntîna de mină, amplasată pe str. Livezilor 18.

 

În toate probele prelevate din fîntîni, sunt înregistrate depășiri ale normelor sanitare pentru magneziu (Mg+2) și parțial pentru calciu (Ca+2), ceea ce conferă duritate sporită a apei în majoritatea fîntînilor, fapt caracteristic pentru teritoriul Republicii Moldova, condiționat de natura solului și geneza rocilor, prin care migrează apele din orizontul acvifer de la suprafaţa terestră.

 

Reieșind din cele menționate mai sus, informăm că majoritatea indicatorilor monitorizați și supuși analizelor fizico-chimice nu depășesc concentrațiile maxime admisibile și se încadrează în limitele normelor sanitare destinate pentru apele utilizate în scopuri menajere şi de uz casnic.

 

Rezultatele încercărilor de laborator