Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Marcarea Săptămânii Verzi Europene

Published on: Wed, 06/02/2021 - 15:57
Press Release Type: 

Suntem în Săptămâna Verde Europeană (31 mai - 04 iunie).

 

În acest context, Agenția de Mediu, astăzi, 02 iunie 2021 a fost gazda Mesei rotunde cu tema: ,,Către zero poluare: natură rezilientă, economie durabilă și stil de viață mai sănătos”, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ai mediului de afaceri și mediului academic.

 

Evenimentul a fost o oportunitate pentru revizuirea impactului activităților umane asupra mediului înconjurător și a mediului poluat asupra sănătății.

 

În cadrul ședinței s-a discutat despre alinierea țării noastre la acțiuni pentru ambiția zero poluare, cum trebuie să regândim relația noastră cu natura pentru un mediu mai curat, pentru bunăstarea oamenilor și pentru o economică durabilă.

 

Totodată, s-a discutat despre potențialul producătorilor eco și preocuparea lor pentru calitatea produselor obținute, dar și pentru natură. În ultimii ani se atestă o creștere a numărului producătorilor autohtoni certificați eco. Astfel, nivelul de conștientizare a consumatorilor a produselor ecologice, artizanale și tradiționale pentru o alimentație sănătoasă este în creștere. Ceea ce bucură.

 

Referitor la mecanismele ce stau la baza realizării ambiției către zero poluare, s-a descris succint Conceptul Ecologizării Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde, implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), de către Colegiul de Ecologie din Chișinău. S-a accentuat importanța și necesitatea dezvoltării competențelor verzi în toate domeniile, desigur și a formării specialiștilor abilitați, ce vor fi asimilați pe piața muncii în toate sectoarele economiei naționale.

 

A fost prezentată realizarea acțiunilor Programului de ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Program de stat de suport pentru întreprinderi, ce derulează în scopul educării spiritului de a acționa economic în interesul mediului prin utilizarea responsabilă a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, precum și prin gestionarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.

 

Conștientizând epuizarea resurselor naturale și dependența proceselor de producere de acestea, concluzionăm că economia circulară este o nouă șansă pentru consumerismul curent –prezentare în cadrul ședinței cu îndemnul de a regândi modul de producere și consum, a implementa modelul ce implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil.

 

Economie circulară va:

  • reduce presiunea asupra mediului,
  • îmbunătăți securitatea aprovizionării cu materii prime,
  • crește competitivitatea stimularea,
  • crea noi locuri de muncă, iar consumatorii vor beneficia de produse mai durabile și inovatoare.
  •  

În cadrul evenimentului a fost prezentată de către studenta Facultății de Biologie și Pedologie a USM caracteristica ecosistemelor naturale și antropizate pe teritoriul com. Ivancea, raionul Orhei. Au fost enumerate problemele generate de activitatea umană și efectele asupra mediului.

Oricât de mare ar fi Planeta, totuși rămâne a fi un organism fragil și de fiecare dintre noi depinde dacă ea va rămâne casa noastră primitoare.

 

Poluarea Aerului