Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Masa rotundă cu tematica „Sporirea rezilientei ecologice prin implicarea mediului de afaceri”

Published on: Fri, 07/09/2021 - 13:20
Press Release Type: 

Reprezentanții Agenției de Mediu au participat la data de 08.07.2020 la Masa rotundă cu tematica „Sporirea rezilientei ecologice prin implicarea mediului de afaceri”, organizată de AP „Camera de Comerţ Americană din Moldova" (AmCham) și PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

La discuție au participat reprezentanți ai Secretariatului Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvolării Regionale și Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți din cadrul sistemelor colective de gestionare a deșeurilor și organizațiilor noncomerciale.

De asemenea, participanții au fost onorați de prezența doamnei Doinița Mihai, vicepreședinte Afaceri Guvernamentale din Europa de Sud Est TOMRA, cât și a reprezentanților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România, președintele „Green Group”, România și a reprezentanților sistemelor colective din România, care și-au împărtășit experiența sa din domeniul gestionării deșeurilor supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor.

În cadrul a două paneluri de discuții ale întrunirii, au fost puse abordate subiectele "Combaterea risipei alimentare în Moldova – stadiu actual și provocări" în care s-a discutat despre proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare, mecanismele și beneficiile ce le va oferi acest proiect tuturor părților implicate în astfel de activități. Un alt subiect a fost  "Dezvoltarea și aplicarea legislației din domeniul deșeurilor", dedicat informării  despre obligațiile agenților economici în ceea ce privește aplicarea mecanismului Responsabilitate extinsă a producătorului (REP) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori și Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Reprezentantul Agenției de Mediu, Denis Macovchi, în cadrul panelului "Dezvoltarea și aplicarea legislației din domeniul deșeurilor" a prezentat cum are loc implementarea mecanismului REP în Republica Moldova, care sunt cerințele, dar și întrebările care apar cel mai des la operatori.