Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

MONITORINGUL SPAȚIILOR VERZI

Published on: Wed, 05/08/2019 - 13:44
Press Release Type: 

La solicitarea informației de către cetățeni cu referire la acțiunile Agenției de Mediu întreprinse în vederea monitorizării efectuării tăierilor vegetației forestiere în spațiile verzi ale mun. Chișinău, în limita atribuțiilor și competențelor informăm următoarele.

 

Conform prevederilor pct. 8 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13 iunie 2018, Agenția de Mediu are misiunea și atribuția să:


- reglementeze și autorizeze activitățile cu impact asupra calității mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
- realizeze monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul regnului vegetal și regnului animal în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului.

 

Monitoringul spațiilor verzi se efectuează în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 676 din 11.07.2000 cu privire la procedura unică de ținere a evidenței spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale.


Procesul de monitoring constă în colectarea datelor privind structura, destinația și suprafața spațiilor verzi de la consiliile raionale și municipale, examinarea acestor date și publicarea informației generalizate. 


Astfel, buletinul special a informaţiei privind starea spaţiilor verzi pentru anul 2018 urmează a fi publicat pînă la data de 15 iunie curent pe pagina web a Agenției de Mediu.

Cu referire la Autorizațiile pentru efectuarea tăierilor vegetației forestiere în spațiile verzi, informăm că se autorizează doar lucrările silvotehnice obligatorii de îngrijire, igienizare și defrișare a arborilor în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 și Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004.

 

Totodată, în fiecare Autorizație sunt prescrise indicații obligatorii cu privire la menținerea bilanțului spațiilor verzi proprietate publică, luarea la evidență contabilă a masei lemnoase obținută, efectuarea lucrărilor de plantare a arborilor în golurile formate etc.

 

De asemenea, informăm că asigurarea regenerării spațiilor verzi, împădurirea terenurilor libere, înfiinţarea şi întreţinerea de noi spaţii verzi ține de competența autorităților publice locale în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.

 

Este de menționat că, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 27 din 13.02.1995 despre instituirea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră", anual pe teritoriul țării sunt desfășurate lucrări ample de plantare a arborilor și arbuștilor, în spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.

 

Totodată, reiterăm că Agenția de Mediu nu are competențe de control privind respectarea prevederilor legislației de mediu, ci doar de constatare, informare și avertizare.

Este posibil ca imaginea să conţină: copac, plantă, iarbă, în aer liber şi natură