Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Proiectul regional ENI-SEIS East II

 

Proiectul regional ENI-SEIS II East este finanţat de către Uniunea Europeană, prin Instrumentul Vecinătăţii Estice şi implementat de către Agenţia Europeană de Mediu (AEM). Ţările partenere ale proiectului sunt: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a principiilor și practicilor sistemului comun/partajat de informatii privind mediul (SEIS) și de a consolida procesul de raportare periodică, inclusiv elaborarea și implementarea indicatorilor de mediu.

 

Componentele și activitățile specifice ale proiectului sunt următoarele:

Componenta 1: Imbunătăţirea/alinierea cu practicile Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu a raportării de mediu în contextul obligaţiilor regionale/internaţionale.

Activitatea 1.1. Întărirea capacităţilor naţionale pentru a răspunde obligaţiilor internaţionale (raportarea în cadrul Convenţiilor internaţionale) în ariile prioritare.

Activitatea 1.2. Armonizarea metodologiilor pentru producerea indicatorilor de mediu comparabili la nivel regional. 

 

Componenta 2: Întărirea capacitaţilor administrative naţionale/alinierea cu practicile Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu pentru a administra şi folosi statistica, datele şi informaţia de mediu în procesul de luare a deciziilor.

Activitatea 2.1. Asistenţa experţilor şi întărirea capacităţilor în dezvoltarea unui sistem informaţional de mediu şi infrastructura de suport.

Activitatea 2.2. Suport în dezvoltarea unui dialog inter-instituţional şi participarea publicului la procesul de luare a deciziilor de mediu.

Activitatea 2.3. Proiect pilot de extindere a metodologiei CORINE Land Cover asupra zonei capitalei.

Activitatea 2.4. Implementarea proiectelor pilot naţionale pentru demonstrarea aspectelor de schimb de date şi integrare.

Activitatea 2.5. Asistenţa experţilor în elaborarea cadrului legislativ în domeniul managementului, accesului şi utilizării datelor.

 

 

Componenta 3: Elaborarea Raportului Naţional privind Starea Mediului, bazat pe indicatorii de mediu, în corespundere cu bunele practici ale Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu.

Activitatea 3.1. Instruirea la nivel naţional şi asistenţa experţilor în elaborarea Raportului Naţional privind Starea Mediului, bazat pe datele SEIS.

Activitatea 3.2. Suport metodologic în elaborarea evaluărilor bazate pe indicatori.

 

 

Componenta 4: Comunicarea şi vizibilitatea

Activitatea 4.1. Dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare şi vizibilitate a proiectului pentru nivel naţional şi regional.

Activitatea 4.2. Dialogul regulat cu reţeaua Eionet.

 

 

Perioada de implementare: 01.02.2016 - 01.02.2020 (cu posibilitate de extensie 6 luni)
Donator
Uniunea Europeană, EU DG NEAR prin Instrumentul Vecinătăţii Estice

 

Implementare:

Agenția Europeană de Mediu (AEM)

Nivel național: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția de Mediu a Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică

 

 

 

Informații de contact:
Website: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova 
Punct Focal Național - Agenția de Mediu: 
Silvia Nicolaescu: Șef Direcție management informațional integrat de mediu  s_nicolaesu@mediu.gov.md  

Punct Focal Național – Biroul Național de Stistică:
Elena Orlova: Șef Direcție statistica agriculturii și mediului
elena.orlov@statistica.gov.md 
Asistent național de proiect - AEM
Maria Țarigradean: Tarigradean.maria@gmail.com

Proiectul regional ENI-SEIS East II _eng

 

 

Proiectul regional ENI-SEIS East II _eng

Romanian
Cover Image: