Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Săptămâna Verde Europeană

Published on: Wed, 10/21/2020 - 17:12
Press Release Type: 

Astăzi, împreună cu toată Europa, spunem că este timpul pentru - Un nou început pentru oameni și natură!

 

Suntem în Săptămâna Verde Europeană 2020 din 19-23 octombrie 2020, dedicată protecției naturii și conservării biodiversității.

 

Săptămâna Verde Europeană este cea mai mare acțiune anuală din Europa privind politica de mediu, care reunește participanți din guvern, industrie, organizații neguvernamentale, mediul academic și mass-media pentru un schimb unic de idei și cele mai bune practici.

 

După adoptarea în luna mai curent a strategiei Uniunii Europene pentru biodiversitate pentru anul 2030, Săptămâna Verde are ca scop evidențierea contribuției pe care biodiversitatea o poate aduce societății și economiei, precum  și rolul pe care îl poate juca în sprijinirea și stimularea redresării într-o lume post-pandemică, aducând locuri de muncă și creștere sustenabilă. Noua strategie arată cum recuperarea este o oportunitate pentru un nou început, în cunoașterea faptului că este posibilă schimbarea transformativă. Este o șansă să ne regândim relația cu natura, să schimbăm activitățile care determină pierderea biodiversității și criza ecologică mai largă și să cântărim implicațiile pentru economia și societatea noastră.

 

Săptămâna Verde Europeană va examina modul în care politicile UE, cum ar fi Acordul Verde European, pot ajuta la protejarea și restabilirea naturii, lăsându-i spațiu de recuperare și prosperare. Un alt punct important din acest an este că evenimentul va stabili câteva puncte tematice cheie pentru Conferința părților (COP 15) la Convenția privind diversitatea biologică, programată acum pentru 2021, unde liderii mondiali vor adopta un plan de acțiune pe o perioadă de 10 ani pentru biodiversitate, un nou acord global pentru oameni și natură.

 

Este semnificativ faptul că Uniunea Europeană, în calitate de lider global în acest domeniu, a lansat Acordul Verde European la sfârșitul anului trecut ca răspuns la provocările climatice și de mediu. Atmosfera se încălzește și clima se schimbă din ce în ce mai mult în fiecare an. Din cele opt milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt din ce în ce mai poluate și devastate.

 

Acordul oferă un răspuns la aceste provocări. Prezintă o nouă strategie de creștere care vizează transformarea UE într-o societate corectă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al resurselor, fără emisii de gaze cu efect de seră în anul 2050.

 

De asemenea, Acordul propune protejarea, conservarea și consolidarea capitalului natural al UE, precum și protejarea sănătății și asigurarea bunăstării cetățenilor săi împotriva riscurilor asupra mediului și a efectelor conexe. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și incluzivă, trebuie să pună oamenii pe primul loc și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Deoarece va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a cetățenilor și încrederea lor în tranziție sunt de o importanță vitală dacă dorim ca politicile să funcționeze și să fie acceptate. Este nevoie de un nou acord pentru a aduce cetățenii Europei împreună, în deplină diversitate, și pentru ca autoritățile naționale, regionale, locale, societatea civilă și industrie să colaboreze îndeaproape cu instituțiile și organismele consultative ale UE.

 

Obiectivele Săptămânii Verzi Europene sunt de a încuraja cooperarea și armonia între diferitele fațete ale societății, motivarea și  inspirarea societății noastre în construirea unei lumi mai prosperă pentru posibila realizare a Obiectivelor Dezvoltării Durabile cu mult înainte de 2030.