Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Săptămâna Verde Europeană

Published on: Mon, 05/31/2021 - 09:04
Press Release Type: 

Suntem în Săptămâna Verde Europeană (31 mai - 04 iunie 2021). Săptămâna Verde Europeană creează oportunități de a implica părțile interesate și cetățenii în acțiuni comune. Trebuie să regândim relația noastră cu natura - pentru un mediu mai curat, pentru bunăstarea oamenilor și pentru o dezvoltare economică verde și durabilă.

Tema Săptămânii Verzi Europene din acest an este „Zero poluare pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă”.

Ambiția Uniunii Europene către zero poluare este o acțiune cheie a Pactului verde european, care are ca obiectiv crearea unui mediu curat pentru întreaga UE, printr-o mai bună monitorizare și raportare, prin prevenirea și remedierea poluării mediului înconjurător.

Obiectivul pe termen lung al Uniunii Europene privind sustenabilitatea mediului reprezintă unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului stabilite de Organizația Națiunilor Unite.

Poluarea afectează toți locuitorii planetei - prin aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem sau terenul pe care cultivăm plantele ce servesc ca alimente. Poluarea este cea mai mare cauză a multiplelor boli psihice, fizice și a deceselor premature, în special în rândul copiilor, persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și persoanelor în vârstă. Dar poluarea nu îi afectează pe toți în mod egal. Cei mai afectați sunt oamenii care locuiesc în zone contaminate sau în zone în care există un flux foarte mare de trafic. Poluarea este, de asemenea, unul dintre principalele motive pentru pierderea biodiversității și reducerea capacității ecosistemelor de a furniza servicii precum sechestrarea și decontaminarea carbonului.

Pentru a garanta sănătatea și reziliența societății noastre, este esențial să dăm naturii spațiul de care are nevoie. Recenta pandemie de COVID-19 face cu atât mai urgentă necesitatea de a proteja și reface natura. Această perioadă ne permite să realizăm cât de legată este sănătatea noastră de sănătatea ecosistemelor și demonstrează necesitatea unor lanțuri de aprovizionare și a unor modele de consum durabile, care să nu depășească limitele planetei noastre. Aceasta reflectă și faptul că riscul apariției și răspândirii bolilor infecțioase crește odată cu distrugerea naturii.

Asistăm la schimbări în viața noastră de zi cu zi: blocuri de beton care cresc peste spațiile verzi, natura sălbatică dispărând în fața ochilor și mai multe specii amenințate cu extincția decât în orice alt moment din istoria omenirii. Numai în ultimii 40 de ani, la nivel mondial, populațiile de faună și floră sălbatică au scăzut cu 60 % ca urmare a activităților umane. Aproape trei părți din suprafața pământului a fost modificată, natura fiind „înghesuită” astfel într-un colț din ce în ce mai mic al planetei.

Sistemele noastre nesustenabile de producție și consum - în special cele legate de alimente, mobilitate și energie - se află la baza provocărilor noastre de durabilitate. Aceste sisteme sunt profund integrate în modul nostru de viață și nu pot fi schimbate peste noapte, dar trebuie să mergem în direcția corectă și ambiția noastră trebuie să se potrivească cu capacitățile noastre.

Raportul dintre om și natură reflectă de fapt calitatea mediului înconjurător. Când ne referim la noțiunea de ,,calitatea mediului” ne putem gândi atât la ce ne poate oferi mediul din punct de vedere productiv cât și la modul în care viața și sănătatea oamenilor, ca diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecințele unor activități economice, care declanșează procese de degradare a mediului.

În condițiile actuale, când relansarea economiei este un obiectiv național, integrarea cerințelor de mediu în toate sectoarele economiei poate aduce o valoare adăugată, contribuind la aplicarea de noi tehnologii, crearea noilor locuri de muncă, la reducerea impactului asupra mediului, dar și la bunăstarea sănătății populației.