Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

SUMMIT 30 iulie - 5 august 2020

Published on: Tue, 08/11/2020 - 12:09
Press Release Type: 

În perioada 30 iulie - 5 august 2020 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la seminarele de instruire privind aspectele de aplicare a articolelor privind autorizarea, raportarea datelor si controlul din Legea nr. 209/2016 privind deseurile, organizate de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul proiectului „Suport pentru aplicarea legislatiei privind deșeurile in Republica Moldova", implementat cu suportul financiar din partea Agentiei Slovace pentru Dezvoltare si Cooperare.

În cadrul seminarelor Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului a consultat opinia Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru Protecția Mediului privind modificările necesare pentru implementarea cadrului național normativ in domeniul gestionarii deșeurilor si a prezentat experiența Slovaciei in asigurarea supravegherii de stat și a respectării legislatiei privind gestionarea deseurilor.

 

Oficiul Prevenirii Poluării Mediului a realizat prezentări tematice vis-a vis de reglementarea activităților de gestionare a deșeurilor prin prisma aspectelor de control, eliberarea autorizațiilor de gestionare a deșeurilor, clasificarea deșeurilor și definirea suprodusului și regimului de încetare a statutului de deșeu.

Reprezentanții Agenției Slovace de Mediu au relatat experiența țării în procesul de implementare a legislației cu privire la gestionarea deșeurilor, prin prezentările tematice:

 

 

· Experiența Slovaciei în procesul de autorizare a gestionării deșeurilor

· Efectuarea controlului de mediu pentru fluxurile REP — Responsabilitatea Extinsa a Producatorului

La final experții Agenției Slovace de Mediu și-au exprimat disponibilitatea de a organiza mai multe ateliere de lucru, instruiri în scopul asigurării schimbului și dezvoltării capacităților instituționale în domeniul gestionării deșeurilor.