Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Transportul auto – necesitate cu impact negativ asupra mediului înconjurător

Published on: Wed, 05/08/2019 - 15:17
Press Release Type: 

În cadrul societăţii umane, transporturile înseamnă o componentă fundamentală, de aceea sunt absolut necesare atît în contextul vieții sociale cît și în cel al vieții economice și culturale. Însă, pe termen lung, industria transportului degradează calitatea mediului și afectează direct sau indirect starea de sănătate a populației, efect ce generează costuri substanțiale asupra comunității.
Este cunoscut deja faptul, că transportul constituie principala sursă de poluare a aerului atmosferic, emanând în aer cantități mari de hidrocarburi, oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, funingine, benz(a)piren, precum și plumb.
 
Calitatea aerului atmosferic, în mare măsură, este condiționată de fluxul intensiv al transportului auto.
În Republica Moldova pe perioada anului 2018 cantitatea emisiilor de poluanți în atmosferă a transportului auto a constituit 205 598,054 tone sau cca 77 % din cantitatea sumară de poluanți în aerul atmosferic din sectorul transpori;
 
transportul feroviar - 1 999,27 tone;
transportul aerian - 27799,30 tone;
transportul fluvial - 16,16 tone.
Emisiile de poluanţi rezultante din domeniul transporturilor au un impact negativ asupra solului, resurselor acvatice şi plantelor, iar oamenilor provocîndu-le multe maladii. Cele mai frecvente sunt bolile cancerigene, cardiovasculare şi respiratorii.
 
Substanţele nocive emise în aer reduc durata medie a vieţii cu cîţiva ani. Conform statisticilor, în mediul rural şi locuri în care utilizarea autovehiculelor este scăzută speranţa medie de viaţă pentru oameni este cu 4-5 ani mai mare, decît în oraşe cu o industrie de automobile înfloritoare şi în creştere.
 
Pentru reducerea creşterii emisiilor toxice, este logic să presupunem că, în primul rînd, trebuie să acordăm atenţie emisiilor parvenite în urma exploatării autocamioanelor, acestea aduc cele mai mari daune atmosferei din cauza cererilor mari, precum şi a tehnicii speciale şi autobuzelor. Nu mai puțin contează întreţinerea acestora, modul şi intensitatea de exploatare.
Anual, la 22 septembrie, autorităţile publice centrale de specialitate şi locale şi organizaţiile nonguvernamentale desfășoară acţiuni în cadrul Iniţiativei Uniunii Europene „ În oraş fără automobilul meu”, cu scopul de a sensibiliza populaţia, autorităţile publice şi agenţii economici privind impactul unităţilor de transport asupra mediului, promovarea unor măsuri noi, mai eficiente, de diminuare a efectelor negative și propagarea folosirii transportului velo şi asigurarea reţelei de circulaţie şi parcare.
 
În acest context, Agenția de Mediu vine cu îndemnul către autoritățile publice locale, cetățeni, agenți economici, către toți deținătorii unităților auto în vederea aplicării măsurilor reducerii emisiilor de poluanți în atmosferă pe perioada întregului an.
 
Astfel, autoritățile publice locale, îndeosebi, a urbelor să identifice soluții care vor reduce daunele produse asupra mediului, elaborînd programe eficiente în acest scop.
Propunem să se reducă numărul mașinilor din trafic, care este semnificativ de mare. Acest deziderat poate fi atins prin mai multe metode, cum ar fi promovarea mersului pe bicicletă și utilizarea mijloacelor de transport în comun.
 
O măsură sustenabilă ar fi implementarea unui program de promovare care s-ar intitula “Mergem cu mașina mea”. Astfel se va crea un sistem de transport mai puțin congestionat. Metodele prin care e posibil de realizat acest lucru sunt:
- Mersul la muncă cu mașina colegului. În loc să meargă 5 angajați cu 5 mașini la locul de muncă, vor merge 5 angajați cu o mașină, dacă aceștia stau aproape de cel care va conduce vehiculul.
- Crearea unei aplicații prin care atunci cînd vei parcurge un drum pînă la destinația X, vei pune acest lucru în acea aplicație, iar ceilalati utilizatori care au un drum comun pot să te contacteze pentru a merge împreună cu tine, contra-cost bineînțeles.
 
O altă măsură este promovarea troleibuzului ca un mijloc de transport public.
Este binevenită preluarea bunelor practici ale unor state europene în care autoritățile urbelor mari dau prioritate nu mașinilor, ci locuitorilor, restricționînd accesul vehiculelor în centru sau interzicerea exploatării celor mai poluante mașini.
 
Ca exemplu, în centrul orașului Oslo, fostele locuri de parcare de pe stradă au fost transformate în benzi de biciclete, bănci și parcuri minuscule. La începutul acestui an, orașul a finalizat un proces de eliminare a 700 de locuri de parcare ca o modalitate de a stimula oamenii să nu conducă în zonă.
Pentru a face față problemei populației în creștere și poluării aerului pe care o are deja, administrația orașului Londra propune un nou plan care ar face în cele din urmă jumătate din străzi să fie complet fără autovehicule.
 
În noiembrie 2018, autoritățile orașului Madrid au început să impună unele restricții în centrul orașului pentru a încerca să abordeze problemele legate de poluarea aerului și trafic. Mașinile vechi poluante sunt interzise, ​​dar automobilele electrice pot utiliza în continuare străzile. Există excepții: locuitorii cartierului și persoanele cu handicap pot conduce în continuare automobile mai poluante, iar vehiculele de urgență pot accesa în continuare zona. Taxiurile care rulează cu gaz sau cu motorină pot conduce în continuare în zonă dacă sunt relativ noi.
 
Totodată, menționăm că protecţia mediului înconjurător nu este o prerogativă doar a autorităților publice în domeniul protecției mediului, ţine și de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale, responsabile pentru elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul transportului, autoritățile publice locale, dar și de fiecare cetățean în parte.
 
Impactul dăunător asupra mediului generat de transporturi poate fi redus în trei moduri: eviatarea transportului inutil, tranziția transportului necesar de la mijloace de transport dăunătoare mediului la cele ecologice și îmbunătățireaperformanței de mediu a tuturor mijloacelor de transport, inclusiv utilizarea eficientă a infrastructurii.