Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Dunării

Published on: Mon, 06/29/2020 - 09:20
Press Release Type: 

În data de 29 iunie a fiecărui an cele 14 țări din bazinul Dunării sărbătoresc împreună Ziua Dunării.

Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun, în ciuda diferențelor de culturi și istorii, având o dorință comună — responsabilitatea de a proteja această resursă prețioasă.

 

Ziua Dunării 2020 vine cu devizul „Descoperă Dunărea”.

Fiind unul dintre cele mai mari fluvii ale Europei – Dunărea, își colectează resursele de apă din regiunile Carpaților, Alpilor și Balcanilor. Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră (Germania), de unde culege doi afluenţi, Brege şi Brigach, care merg de sub vârful Kandel (1241 m) şi se unesc la Donaueschingen (678 m), în curtea castelului Fürstenberg.

Cu cei 2857 km lungime, Dunărea este al doilea fluviu al Europei, după Volga, şi al treilea ca importanţă economică, după Rin şi Volga.

Adesea denumită ,,marea diagonală a Europei”, Dunărea drenează depresiunile Panonică şi Pontică, ambele înconjurate de masive hercinice, alpine, carpatice, dinarice şi balcanice, traversând în drumul său 13 ţări (Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina) şi 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad).

Are un bazin hidrografic de 805300 km2. Suprafaţa bazinului ocupă 8% din Europa, ca parte a lumii. Are un bazin aproape simetric, cca 56% din suprafaţă se află situată pe partea stângă a fluviului şi 44% pe dreapta.

 

Dunărea şi afluenţii ei constituie un sistem ecologic unic, un complex preţios de teritorii naturale. Fluviul serveşte ca sursă de apă potabilă, în agricultură, industrie, pentru producerea energiei electrice şi în scopuri recreative.

 

Dunărea reprezintă habitatul pentru multe specii de plante şi animale. În bazinul său hidrografic se găsesc cele mai mari zone umede din Europa. Anume aici se află cele mai întinse zone de stuf din lume, numeroase păduri şi dune de nisip, toate populate de plante şi animale, precum şi de o mare parte din speciile de păsări existente pe Terra.

 

Potrivit Convenției pentru Protecția Fluviului Dunărea, care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova din 29 august 1999, principiul poluatorul plăteşte şi principiul precauţiei constituie baza tuturor măsurilor pentru protecţia fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic.

 

În scopul îmbunătăţirii de durată şi a protecţiei a fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, în special în context transfrontalier şi pentru o gospodărire durabilă a apei este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955 din 03.10.2018 Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. Prezentul Plan de gestionare este elaborat în corespundere cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea apelor nr. 272/2011, privind evaluarea calității și cantității resurselor de apă; evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundațiilor, al poluării și al eșecului barajelor din cadrul districtului bazinului hidrografic; identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare din surse difuze; analiza ariilor protejate existente și a zonelor de protecție stabilite; prioritățile folosinței speciale a apei.

 

Perioada pendemică limitează statele dunărene în organizarea evenimentelor consacrate acestei zile. Însă partea bună este că, avem timp să cunoaștem mai multe despre popoarele care trăiesc în Bazinul Dunării și despre perla patrimoniului european - Dunărea.