Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică

Published on: Fri, 05/22/2020 - 11:21
Press Release Type: 

Din anul 2000, în fiecare an, la data de 22 mai, se sărbătorește Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin rezoluția 55/201, din 20 decembrie 2000.

 

Tema anului 2020 a Zilei Internaționale pentru Diversitate Biologică este: „Soluțiile noastre sunt în natură”. Această zi are menirea de a crește gradul de înțelegere şi conștientizare a problemelor legate de biodiversitate.

Acest slogan se poate combina de asemenea cu diferite apeluri la acțiune pentru fiecare zi:

 

• Soluții bazate pe ecosistem pentru soluționarea pierderilor de biodiversitate, schimbările climatice și degradarea terenurilor;

• Integrarea biodiversității în sectoarele economice.

 

Întrucât comunitatea globală este chemată să-și reexamineze relația cu lumea naturală, un lucru este cert: în ciuda tuturor progreselor noastre tehnologice, suntem în totalitate dependenți de ecosistemele sănătoase și schimbătoare, de apă, alimente, medicamente, haine, combustibil, adăpost și energie.

 

Menținerea diversității biologice este poate cea mai importantă sarcină pe care societatea umană o are de îndeplinit în domeniul protecției mediului. Pierderile de specii și de ecosisteme sunt, de cele mai multe ori, ireversibile, iar înlocuirea acestora nu înseamnă și refacerea funcțiilor ecologice caracteristice. Specia umană a reușit, în cursul anilor de progres tehnologic, să înlăture mulți competitori care-i ,,amenințau”accesul la resursele biologice: specii sălbatice eliminate prin combatere, diminuarea mărimii unor populații considerate ,,dăunătoare”, distrugerea habitatelor naturale, înlocuirea speciilor sălbatice cu soiuri și rase domestice. Pierderile de biodiversitate au început a fi resimțite nu doar în planul taxonomic, dar mai ales în plan ecologic și economic, și, din păcate, importanța unor specii a fost conștientizată abia după dispariția lor.

 

Condiția esențială pentru reușita acțiunilor de conservare este CUNOAȘTEREA și ÎNȚELEGEREA BIODIVERSITĂȚII. Suntem înconjurați de biodiversitate, suntem (ca specie) o componentă a biodiversității și prin tot ceea ce facem influențăm și modificăm biodiversitatea. Fiind o specie care putem conștientiza rezultatul propriilor acțiuni, este de așteptat să fim mai precauți în ceea ce privește exploatarea resurselor biologice. Dar, pentru a avea o atitudine mai precaută și preventivă ar trebui să înțelegem cum funcționează pătura vie a planetei, biosfera. Biosfera nu este o simplă mulțime de specii/indivizi, biosfera este un sistem teribil de complicat, o rețea enormă de relații între indivizii aceleiași specii, între specii și între specii și componentele abiotice ale planetei – atmosfera, hidrosfera, litosfera.

 

Doar omul informat și educat își poate dezvolta o atitudine de respect față de biosferă. Necunoașterea duce la exagerarea încrederii în capacitatea de a controla natura și la respingerea scenariilor considerate alarmiste privind degradarea diversității biologice.

 

Deci, sloganul Zilei Internaționale a Biodiversității „Soluțiile noastre sunt în natură” subliniază speranța, solidaritatea și importanța de a lucra împreună la toate nivelurile pentru a construi un viitor în armonie cu natura.

 

Anul 2020 este un an de reflecție, oportunitate și soluții. Se așteaptă, de la fiecare dintre noi, „să construim mai bine”, folosind acest timp pentru a crește rezistența națiunilor și a comunităților pe măsură ce ne vom recupera din această pandemie. Anul 2020 este anul în care, mai mult decât oricând, lumea poate semnala o voință puternică pentru un cadru global care, în beneficiul oamenilor și al vieții de pe Pământ, va spori atenția asupra pierderii biodiversității.