Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Published on: Tue, 10/13/2020 - 09:48
Press Release Type: 

Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre a fost marcată în premieră  în an. 1989, după un apel al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru o zi de a promova o cultură globală a conștientizării riscurilor dezastrelor.

Marcată în fiecare an la 13 octombrie, această zi are ca scop motivarea oamenilor şi comunităţilor din întreaga lume pentru reducerea expunerii la dezastre şi pentru a spori nivelul de conștienizare a importanţei controlului asupra riscurilor dezastrelor.

Dezastrele sunt evenimente majore, cauzate de fenomene naturale, dar şi de oameni. Evenimente ce depășesc capacitatea comunităților de a le înfrunta, reprezintând o amenințare permanentă pentru dezvoltarea durabilă și generând anual numeroase victime omenești și pierderi materiale. Riscul, la care este expusă o comunitate, depinde de hazardul și de vulnerabilitatea comunității.

Reducerea Riscului de Dezastre (RRD) este un proces prin care comunitățile devin capabile să-și reducă vulnerabilitatea, prin măsuri de prevenire și pregătire, pentru a face față unor situații de urgență.

Începutul acestui mileniu se caracterizează printr-un impact tot mai accentuat al activităților umane asupra Terrei, care determină modificări globale ale mediului. Oamenii de știință arată că în prezent parcurgem o perioadă de schimbări rapide în dinamica diferitelor componente ale mediului și societății, cum nu au mai existat în ultimii 1000 de ani.

Creșterea populației constrânge din ce în ce mai mult grupurile defavorizate ale societății spre ocuparea unor areale vulnerabile cum sunt luncile râurilor și versanții instabili, contribuind în același timp la degradarea mediului în ansamblu. Peste 90% din numărul total al victimelor dezastrelor naturale aparțin țărilor sărace și în curs de dezvoltare. Migrația de la sat la oraș și concentrarea populației în mari aglomerări urbane generează o presiune accentuată asupra mediului. Pe de altă parte, țările dezvoltate suportă pagube materiale din ce în ce mai mari.

 

Creșterea nivelului de dezvoltare a unei societăți poate spori vulnerabilitatea în anumite cazuri, cum sunt: dezvoltarea urbană (aglomerare, densitate mare a clădirilor – risc de cutremur, accidente tehnologice), investiții în transporturi (defrișări – risc de degradare a mediului), investiții în zone sărace (risc de poluare), proiecte agricole (risc de inundații, deșertificare, poluare).

 

Un dezastru afectează în mod direct dezvoltarea prin pierderi mari de resurse, întreruperea programelor de dezvoltare și a accesului la resurse esențiale pe termen scurt, prin afectarea gravă a sectorului public și privat și impact negativ asupra climatului investițional.

 

Multe dezastre pot fi evitate sau prevenite dacă există strategii de reducere a riscului de dezastru pentru a gestiona și reduce nivelurile de risc și pentru a evita crearea de noi riscuri, strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundații și furtuni, dar și cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile zoonotice, șocurile climatice și defalcarea mediului.

 

Strategiile naționale și locale pentru reducerea riscului de dezastre trebuie să fie multisectoriale, care să asocieze politici în domenii precum utilizarea terenurilor, codurile clădirilor, sănătatea publică, educația, agricultura, protecția mediului, energia, resursele de apă, reducerea sărăciei și adaptarea la schimbările climatice.

 

Implicarea instituțiilor publice nu va fi eficientă și eficace fără o mobilizare adecvată a resurselor pentru reducerea riscului de dezastru și fără sprijinul unei comunități implicate și pregătite să facă față riscurilor. Prevenirea și reducerea efectelor dezastrelor implică studierea interdisciplinară a hazardelor, vulnerabilității și riscului, informarea și educarea.

 

Așa cum a concluzionat „Conferința Mondială pentru Reducerea Dezastrelor” din ianuarie 2005, „dezastrele pot fi reduse substanțial dacă publicul este bine informat și motivat în vederea unei culturi a prevenirii dezastrelor și a pregătirii, care, la rândul ei, necesită cumularea, compilarea și diseminarea cunoștințelor și informațiilor relevante asupra hazardelor, vulnerabilităților și capacităților”. Astfel, cunoștințele privind diminuarea riscului de dezastru ar trebui introduse în curriculum-ul școlar și ar trebui utilizate și alte canale formale și informale pentru a ajunge la tineri și copii.