Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice

Published on: Wed, 10/14/2020 - 15:33
Press Release Type: 

Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) a fost inițiată în 2018 de către Asociația Internațională a Organizațiilor de Responsabilitate a Producătorilor de Deșeuri Electronice, cu sprijinul membrilor săi. Scopul acestei zile este sporirea nivelului de cunoștințe al populației din întreaga lume pentru gestionăarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, astfel ca acestea să nu ajungă la groapa de gunoi.

 

Toate echipamentele electrice şi electronice (EEE) care nu mai îndeplinesc funcţiile pentru care au fost create, prezintă defecțiuni sau cele pe care dorești să le înlocuiești devin DEEE-uri.

 

Potrivit datelor Monitorului oficial al DEEE –urilor al Organizației Națiunilor Unite din 2020, în anul 2019 la nivel mondial au fost generate cca 53,6 milioane tone de DEEE-uri, în creștere cu 21 % în doar 5 ani. Deșeurile de echipamente electrice și electronice, cum ar fi computerele, televizoarele, frigiderele și telefoanele mobile, reprezintă fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștereane tone. Se estimează că până în anul 2030 cantitatea de DEEE-uri va ajunge la 74 milioane tone.

 

Din cantitatea de cca 53,6 milioane tone de DEEE –uri au fost colectate și reciclate corespunzător doar 17,4 %, ceea ce înseamnă că 44,3 milioane tone de DEEE au fost gestionate într-un mod necorespunzător cu pierderi majore de materii prime valoroase, deoarece aceste deșeuri au grad înalt de reciclare. Totodată, acestea prezintă și un risc sporit pentru sănătate și mediul înconjurător, întrucât conțin substanțe periculoase.

 

Dintre substanțele periculoase conținute în DEEE-uri și efectele nocive ale acestora asupra mediului înconjurător și sănătății menționăm următoarele:

- Freonul degradează stratul de ozon și contribuie la încălzirea globală.

- Substanțele ignifuge bromurate (compuși de organobrom care se aplică pe produse pentru a inhiba sau a încetini aprinderea materialelor combustibile în caz de incendiu) nu se degradează în mod natural în mediu, având efecte nocive substanțiale. Expunerea pe termen lung la acestea poate genera tulburări de memorie și poate interfera cu modul de funcționare normal a glandei tiroide și sistemului hormonal.

- PVC-ul este un material de plastic ce conține clor și este utilizat în principal pentru izolarea cablurilor. Procesarea prin ardere a acestuia este necorespunzătoare și generează emisii ce rămân pentru mult timp în mediu, fiind cele mai toxice după materialele radioactive.

- Mercurul se găsește în becuri și lămpi economice, baterii, aparate vechi, întrerupătoare și relee. Acesta afectează în principal rinichii și sistemul nervos.

 

Potrivit studiilor, componentele echipamentelor electronice și electronice reprezintă până la 60 elemente din tabelul periodic al lui Mendeleev, având și un grad foarte ridicat de reciclare, între 85 și 90%.

 

Totodată, pot fi recuperate cantități mari și valoroase de materii prime secundare. Acestea pot conține și metale prețioase cum ar fi aurul, argintul, platina, dar și metale rare ca antimoniul, beriliul, indiumul și galliumul.

 

Gestionarea corespunzătoare a acestora este o necesitate stringentă pentru a nu permite ca aceste substanțe să fie eliminate în mediul înconjurător.

 

Prin reciclare se diminueaza considerabil depozitarea deșeurilor la poligoanele de deșeuri, care nu numai că poluează masiv mediul, dar și creează o imagine dezolantă a localităților (cel mai mult al orașelor).

 

Conform calculelor unor experți străini, s-a estimat, că în Republica Moldova în anul 2019 a fost pusă pe piață o cantitate de Echipamente Electrice și Electronice (EEE) de cca 63 658 tone, iar DEEE-le generate în acest an de cca 14 344 tone. În anul 2018 pe piață au fost puse cca 25 355 tone de EEE-ri, iar DEEE-uri cca 7197 tone, aproximativ de 2 ori mai puțin decât în anul 2019.

 

O analiză a ultimilor 9 ani pentru Republica Moldova, constată o creștere de 8 ori pentru EEE-ri puse pe piață și de 3 ori pentru DEEE-uri generate.

 

Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice, precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE-ilor.

 

Cunoscând pericolele pe care DEEE-urile le reprezintă pentru mediu și pentru sănătatea noatră, dar și importanța recuperării de materii prime secundare prin reciclarea acestora, recomandăm colectarea separată de restul deșeurilor și predarea celui mai apropiat centru de colectare specializat și autorizat.

 

Politica gestionării deșeurilor în deosebi DEEE-urile se bazează pe principiul precauției,pe principiul acțiunii preventive,pe principiul remedierii cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului.

 

Dorim să avem îmbunătățiri ale performanțelor de mediu a tuturor operatorilor implicați în ciclul de viață al EEE-lor, precum producători, distribuitori și consumatori și, în special, operatori care sunt direct implicați în colectarea DEEE-lor.