Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondială a Animalelor

Published on: Fri, 10/02/2020 - 10:49
Press Release Type: 

4 octombrie marchează Ziua Mondială a Animalelor care este o zi specială dedicată vieţii animalelor şi relației noastre cu ele.

 

 Această zi a devenit în mod oficial zi mondială dedicată drepturilor animalelor, începând cu luna mai 1931, atunci când inițiativa a fost adoptată în cadrul Congresului Internațional pentru protecția animalelor, desfășurat în Florența.

 

Aceast eveniment are îndemnul la recunoaşterea rolul animalelor în viaţa noastră, de a promova drepturile şi bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu stăpân sau fără, sălbatice sau domestice. Această zi este cu atât mai importantă şi relevantă cu cât experţii în biodiversitate şi în protecţia mediului trag numeroase semnale legate de situaţia actuală a speciilor de animale.

 

Realizând importanţa conservării și protecției faunei, Republica Moldova a ratificat Convenţia privind diversitatea biologică, Strategia Paneuropeană în domeniul diversităţii biologice şi peisagistice, Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES), Convenţia privind Conservarea Vieţii Sălbatice şi a Habitatelor din Europa (Berna), Convenţia privind speciile migratoare de animale sălbatice (Bonn).

 

Lumea animală este afectată atât local, cât şi la general de agricultură, industrie şi urbanizare. Dintre principalii factori cu impact negativ sunt lucrările hidrotehnice, exploatarea excesivă a resurselor biologice, emisiile în atmosferă, distrugerea habitatelor etc.

 

Cauzele dispariției animalelor pot fi diverse (schimbări climatice, concurenţa cu alte specii etc.), însă factorul principal este cel antropic.

 

Una dintre modalităţile de a preveni declinul faunei sălbatice şi, în general, relele tratamente aplicate animalelor, este educaţia. Prin conștientizare și educație sporită putem crea o lume în care animalele să fie întotdeauna recunoscute ca ființe simțitoare și se acordă întotdeauna atenție deplină bunăstării lor.

 

Ziua Mondială a Animalelor nu este doar un omagiu adus tuturor necuvântătoarelor şi oamenilor care le iubesc şi le respectă, ci şi un prilej de a reflecta asupra rolului pe care ni l-a încredinţat Natura. Suntem datori cu toţii să înţelegem că Omul nu este stăpânul absolut al Pământului, dar este cel care are puterea şi menirea de a gestiona, cu raţiune şi responsabilitate,  viețuitoarele planetei.