Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondială a Mediului

Published on: Fri, 06/04/2021 - 11:41
Press Release Type: 

Ziua Mondială a Mediului a fost instituită la 5 iunie de Asambleea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei „Ecologia Umană” de la Stocholm şi reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Naţiunilor Unite (UNEP).

Această zi este sărbătorită în mai bine de 100 de ţări şi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile non-guvernamentale, întreprinzători, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu.

Tema acestui eveniment pentru anul 2021 este „Restaurarea Ecosistemelor”.

Actualitatea acestui slogan reiese din faptul că, ecosistemele sunt supuse unui proces permanent de degradare din cauza presiunii umane. Restaurarea ecologică a ecosistemelor este un proces care integrează conștientizarea rolului echilibrului ecologic cu cunoașterea funcționării ecosistemelor.

Primul pas al oricărui proiect de restaurare ecologică este oprirea sau controlul acțiunii factorilor degradanți ai ecosistemului. Acestea pot fi, printre altele, incendii periodice, poluare sau activități productive umane.

Ecosistemele sunt rețeaua vieții pe Pământ. Un ecosistem cuprinde toate organismele vii și interacțiunile dintre ele și împrejurimile lor într-un loc dat. Ele există la toate scările, de la o bucățică de pământ la întreaga planetă, și includ păduri, râuri, zone umede, pajiști, estuare și recife de corali. Orașele și terenurile agricole conțin și ele ecosisteme importante.

Ecosistemele ne oferă beneficii neprețuite - aprovizionare cu apă, alimente și materiale de toate tipurile și protecție împotriva dezastrelor și bolilor.

Ecosistemele naturale sunt importante pentru sănătatea noastră fizică și mentală și pentru identitatea noastră.  Ele găzduiesc și numeroase specii de plante și animale sălbatice prețioase.

Protejarea, gestionarea durabilă a resurselor naturale, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor, stoparea degradării solului și a pierderii  biodiversității sunt acțiunile prioritare ale autorităților în domeniul protecției mediului înconjurător, întreprinse pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej de a conștientiza responsabilitatea tuturor în vederea implicării la salvarea mediului înconjurător, pe care avem datoria de a-l lăsa drept moștenire generațiilor viitoare.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Agenția de Mediu aduce felicitări tuturor colegilor acestui sector important de activitate, tuturor celor ce pledează pentru stoparea și atenuarea riscurilor de mediu, tuturor care păstrează natura cât mai puţin agresată de propria activitate, celor care se aliniază la cele mai înalte comandamente umane – de a conveţui în buna înţelegere cu Natura.

 

5 Iunie - Ziua Mondiala a Mediului