Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei

Published on: Fri, 09/18/2020 - 08:42
Press Release Type: 

An de an, la 18 septembrie este marcată Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei. Este o inițiativă globală menită să consolideze implicarea și conștientizarea publicului cu privire la protecția resurselor de apă din întreaga lume, asigurându-se că cetățenii sunt împuterniciți să efectueze monitorizarea standard a surselor lor locale de apă.

 

Această zi a fost iniţiată în anul 2003, de America's Clean Water Foundation, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele legate de poluarea apei.

 

Apa este un element indispensabil vieții!!! Însă apa este, totodată, un ,,solvent universal”, care colectează elemente din mediul înconjurător, pe care apoi le transportă direct în casele şi în corpurile noastre.

 

Dacă aruncăm o privire la apa care curge la robinet, o parte dintre noi vedem apă dintr-o sursă centralizată care este monitorizată și tratată. Dar cât de curată și de sigură este cu adevărat?

 

Cei care au o fântână, se află într-o situație mai bună și mai rea. Puțurile sunt supuse în special schimbărilor din mediu și lucrurilor care pătrund în solul nostru și în apele subterane. Deși deseori provin dintr-un rezervor mult mai mic și, prin urmare, nu sunt la fel de ușor afectate de problemele care pot afecta o întreagă comunitate, acestea ar trebui monitorizate mai frecvent doar pentru a vă asigura că apa pe care o consumați este curată și sigură.

 

Prin acţiuni simple precum testarea calităţii apei la nivel local şi luarea de măsuri pentru protejarea resurselor de apă, cetățenii, școlile, întreprinderile şi organizaţiile pot ajuta comunitățile să devină mai sănătoase şi mai durabile.

 

În Republica Moldova calitatea apei potabile atât din sursele centralizate, cât și din sursele descentralizate are constant un nivel scăzut. Ponderea probelor neconforme ramâne la un nivel constant ridicat pe parcursul ultimilor ani. Conform datelor statistice, apele din sursele centralizate sunt mai sigure după calitate.

 

Populația care se aprovizionează cu apă din sursele descentralizate, majoritatea din mediul rural, sunt cele mai afectate din punct de vedere al calității apei potabile.

 

În Republica Moldova, ponderea populației conectată la serviciul de alimentare cu apă este în continuă creștere.

 

Dacă în cazul accesibilității la serviciul de aprovizionare cu apă se atestă un trend crescând, atunci calitatea apei potabile are constant un nivel scăzut. Din totalul de probe efectuate la calitatea apei din sursele centralizate, în medie circa 38% nu corespund normelor sanitare. Din aceste neconformități ¾ sunt abateri la parametrii chimici. Potrivit Agenție Naționale pentru Sănătate Publică, acesta este rezultatul activităților industriale, folosirea îngrășămintelor și pesticidelor în agricultură și managementul defectuos al deșeurilor.

 

Comparativ cu anii precedenți se atestă o creștere a cotei probelor de abateri la parametrii microbiologici de la 19,6% în anul 2009, la 27,1 % în 2018. Astfel, apa devine tot mai contaminată prin diferite microorganisme, a toxinelor sau metaboliților acestora.

 

Această situaţie este caracteristică apelor din pânza freatică şi este determinată, în primul rând, de lipsa sistemelor centralizate de canalizare, insalubritatea localităţilor, amplasarea latrinelor, WC-urilor şi gunoiştilor în imediata apropiere a fântânilor.

 

Dorim să atenționăm că, alimentarea cu apă sigură este interdependentă cu sănătatea publică, iar condițiile de sanitație și importanța lor nu trebuie neglijată, atât la nivel de comunitate, cât și de fiecare persoană în parte.