Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale

Published on: Sat, 01/11/2020 - 09:58
Press Release Type: 

 

Astăzi, 11 ianuarie,  la nivel mondial, este marcată „Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale”, ce are drept scop accentuarea importanței protecției şi conservării unor habitate şi specii naturale importante, care se întind pe suprafețe mari și cuprind complexe de ecosisteme terestre sau acvatice - lacuri și cursuri de apă, zone umede cu comunități biocenotice floristice și faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradițională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influența omului și care pot fi readuse la starea naturală, comunități umane a căror existență este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile și armonioase.

Fiecare țară are obligația de a se îngriji de patrimoniul natural național. De ce este necesar să o facă? Iată câteva motive:

- asigurarea unui mediu sănătos;

- datorie față de generațiile viitoare;

- natura nealterată poate constitui baza dezvoltării durabile;

- salvarea speciilor și habitatelor rare și periclitate;

- asigurarea dezvoltării ecoturismului;

- asigurarea resurselor pentru cercetare și educație ecologică etc.

Protejarea patrimoniului natural național se realizează prin desemnarea de arii naturale protejate de interes naţional: parcuri naționale, rezervații naturale, monumente ale naturii etc. În plus există arii naturale protejate de interes european (situri Natura 2000) și internațional (rezervații ale biosferei, situri Ramsar, situri ale patrimoniului universal etc.). În fiecare țară toate acestea alcătuiesc rețeaua națională de arii naturale protejate.

Rezervaţia naturală are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime de protejare şi restabilire a speciilor, a comunităţilor vegetale şi animale semnificative din punct de vedere naţional.

În Republica Moldova rezervațiile naturale sunt arii protejate, care reprezintă spații naturale, valoroase din punct de vedere științific, destinate păstrării și restabilirii unui sau a mai multor componente ale naturii pentru menținerea echilibrului ecologic. Conform Legii nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat sunt înregistrate 51 rezervații silvice, 9 de plante medicinale și 3 mixte: în total 63 de rezervații naturale cu suprafața totală de 8.009 ha (anexa nr. 4).

Printre cele mai importante rezervații naturale din tara noastră se numără:

Rezervaţia naturală ştiinţifică „Codrii” - cea mai veche rezervaţie, fondată în anul 1971 cu o suprafaţă de 5177 ha. Relieful are înălţimi de maxim 380 m, e întretăiat de nenumărate văi, râpi, hârtoape.

Natura în rezervaţie uimeşte prin multitudinea formelor şi speciilor, multe dintre ele sunt trecute la categoria rare şi pe cale de dispariţie. În rezervaţia naturlă „Codrii” sunt aproape 1000 de specii de plante protejate, adică jumătate din flora, caracteristică pentru Moldova. Cele mai mari suprafeţe sunt ocupate de pădurile de gorun cu amestec de carpen, tei, frasin, arţar. Mai puţin răspândite sunt pădurile de stejar pedunculat şi de carpen. Nivelul de arbuşti şi învelişul de iarbă este bine dezvoltat şi include cornul sângeros, călinul, vonicerul, cornul alb dintre ierburi – rogoz, piciorul-caprei (sau reg. laba-ursului), dar şi leordă. Pe podişuri înalte, împrejurul izvoarelor şi pârăiaşelor mici sunt pădurici de fagi. În rezervaţie cresc aproape 90 de specii de plante rare sau pe cale de dispariţie, printre care se întâlnesc asemenea plante ca bumbăcarița, palma-Maicii-Domnului (în lat. Orchis maculata, face parte din familia orhideelor, se mai numeşte iarba-şarpelui sau limba-cucului), grâuşor (untişor) şi iarba de baltă (Eleocharisacicularis).

 

Este bogată şi lumea animală a rezervaţiei. Aici putem întâlni reprezentanţi ai faunei din Carpaţi, Balcani şi Asia. În trei zone funcţionale ale rezervaţiei au fost fixate 225 de specii de animale vertebrate şi 1178 de specii nevertebrate. Dintre cele vertebrate, 55 de tipuri sunt rare, iar 43 foarte rare. În păduri se întâlnesc: cerbul roşu, pisica sălbatică, uliul, turtureaua, bufniţa, vipera, etc.

Rezervaţia naturală ştiinţifică „Pădurea Domnească” a fost fondată în an.1993. cu suprafaţa totală este de 6032 ha, dintre care suprafața împădurită ocupă 3054 ha. Scopul fondării rezervației a fost păstrarea zăvoaielor care cresc pe grindurile fluviatile, pentru ocrotirea diferitor specii de plante, în special celor rare. În dependenţă de relief şi regimul hidrologic aici s-au format păduri de stejar pedunculat şi plop alb. Flora rezervației include 575 specii de plante, dintre care 40 sunt rare și 49 specii de mamifere. Sunt întâlnite specii rare precum: vidra, nevăstuica, jderul, pisica sălbatică. Prezintă interes reptilele și amfibiile locale - şarpele orb, broasca ţestoasă de apă europeană, broasca de baltă ş.a.

În rezervaţie se întâlnesc în total 159 specii de păsări, dintre care numai 52 sunt migratoare, iar 107 sunt sedentare. Un rol important al Rezervaţiei naturale ştiinţifice „Pădurea Domnească” este datorat arealului unor specii de păsări rare precum barza neagră, viesparul, acvila, bâtlanul galben, egreta mare, lopătarul etc.