Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondială a Zonelor Umede

Published on: Tue, 02/02/2021 - 14:31
Press Release Type: 

Anual la data de 2 februarie este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede, stabilită prin Convenția asupra Zonelor Umede (Convenţia Ramsar).  

În 1971, la 2 februarie, acum 50 de ani, în oraşul Ramsar din Iran, statele lumii şi-au luat angajamentul de a desfăşura acţiuni naţionale şi cooperare internaţională pentru conservarea şi utilizarea rațională a zonelor umede şi a resurselor lor, prin semnarea Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.

Genericul anului 2021 este ,,Zonele umede și apa”.

Zonele umede înseamnă orice tip de habitat unde predomină apa: bălți, lacuri,  mlaștini, gârle, sisteme lagunare, brațe secundare, bazine piscicole. Ele prezintă o bogată diversitate biologică, adăpostind numeroase specii de floră și faună. De asemenea, zonele umede filtrează, purifică și depozitează apa; diminuează impactul inundațiilor  și reprezintă peisaje deosebite, zone de recreere și simboluri ale patrimoniului natural și cultural.

Moldova nu poate să se laude cu mari zone umede, deoarece o mare parte din ele au fost pierdute în urma extinderii lucrărilor de ameliorare.

În Republica Moldova există trei arii naturale protejate cu statut de zonă umedă de importanţă internaţională, cu o suprafaţă totală de 94,7 mii ha, unde este concentrată cea mai mare diversitate de faună şi care au ca obiectiv protecţia şi conservarea habitatelor naturale şi a păsărilor migratoare atât la nivel naţional, cât şi la nivel european (zona „Lacurile Prutului de Jos”, zona „Nistru Inferior” şi zona „Unguri–Holoşniţa).

Zonele umede sunt utilizate în scopuri economice, pentru irigaţie, pescuit, păşunat, vânat sau recreere, fiind transformate sau complet distruse, cauzând un impact negativ major asupra mediului.

Totodată, menționăm că zonele umede constituie unul dintre cele mai valoroase compartimente ale patrimoniului natural, de starea căruia depinde în mare măsură eficienţa dezvoltării durabile a economiei naţionale.

Importanţa naturală, economică sau culturală a acestor arii este puţin cunoscută.

Pe lângă zonele umede, să nu uităm că există și alte bazine acvatice, care, deși nu fac obiectul unor convenții internaționale sau prevederi naționale, reprezintă locuri de o frumusețe deosebită și au o mare importanță pentru comunitățile umane: lacurile Stânca-Costești, Dubăsari, Ghidighici, Taraclia, Congaz, Cahul; albiile vechi ale râului Prut și Camenca; iazurile și eleșteiele piscicole amenajate pe râuri (Răut, Racovăț,  Lopatnic, Draghiște, Camenca, Ciuhur) și locurile unde acestea se revarsă periodic.

În concluzie, Zonele umede sunt unul dintre cele mai importante și productive ecosisteme ale lumii, fiind sunt unul dintre ,,supermarketurile” naturale pentru noi.

Zonele umede sunt ,,ochii prețioși” ai pământului care sunt daruri prin natură. Ei joacă un rol vital în supraviețuirea tuturor ființelor vii de pe pământ, ca ,,rinichi” ai corpului uman.

SALVAȚI ZONA UMEDĂ - SALVAȚI VIAȚA!!!!!