Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

C3- Utilizarea totală a apei în Republica Moldova

Mesaje cheie

În medie, 800 mln. 3 de apă dulce sunt utilizați anual în Republica Moldova (inclusiv teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru) pentru a satisface cererea de apă din diferite sectoare economice. Consumul de apă dulce a scăzut cu aproximativ 9% în 2017 față de 2000.

Pierderile de apă la transportare sunt relativ nesemnificative, rămânând în medie 7% din aprovizionarea cu apă totală. Cu toate acestea, nu se observă nicio schimbare semnificativă în pierderile de apă între anii 2000-2017.

Aporturile de apă pe unitate de produs intern brut (PIB) s-au redus mai mult decît jumătate între 2000 (104 m3 / 1 000 de dolari internaționali) și 2017 (43 m3 / 1 000 de dolari internaționali). Cu toate acestea, aportul de apă pe unitatea PIB rămâne foarte mare (datele nu includ teritoriul de pe malul stâng al Nistrului).

Este utilizarea apei în scădere în Republica Moldova?

Figura 1 - Evoluția consumului total de apă dulce în Republica Moldova

Sursa datelor:

Utilizarea apei (fără apa de circulaţie şi apa utilizată consecutiv), sub aspect teritorial furnizat de  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova - banca de date statistice

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

 

An

Pierderi de apă în procesul de transportare (milioane m3)

Utilizarea totală a apei dulci (milioane m3)

2000

64.0

874.0

2001

71.0

814.0

2002

68.0

817.0

2003

64.0

819.0

2004

62.0

812.0

2005

61.0

807.0

2006

61.0

813.0

2007

69.0

835.0

2008

64.0

816.0

2009

70.0

810.0

2010

66.0

803.0

2011

62.0

800.0

2012

64.0

800.0

2013

57.0

799.0

2014

60.0

795.0

2015

63.0

792.0

2016

67.0

791.0

2017

63.0

792.0

 

Sursa datelor:

Utilizarea apei (fără apa de circulaţie şi apa utilizată consecutiv), sub aspect teritorial furnizat de  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova - banca de date statistice

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

 

(vă rugăm să ștergeți tabelul de mai jos din text după ce l-ați adăugat pe pagina web de lângă grafic)

An

Alte activități economice (milioane m3)

Agricultură, silvicultură și pescuit (milioane m3)

Producere (milioane m3)

Sector energetic (milioane m3)

2000

728.8

121.0

22.0

2.2

2001

704.8

87.0

20.0

2.2

2002

703.8

91.0

20.0

2.2

2003

711.8

85.0

20.0

2.2

2004

708.8

80.0

21.0

2.2

2005

707.8

76.0

21.0

2.2

2006

714.8

76.0

20.0

2.2

2007

716.8

95.0

21.0

2.2

2008

713.8

80.0

20.0

2.2

2009

701.8

89.0

17.0

2.2

2010

707.8

76.0

17.0

2.2

2011

704.8

76.0

17.0

2.2

2012

704.7

76.0

17.0

2.3

2013

696.8

83.0

17.0

2.2

2014

692.8

83.0

17.0

2.2

2015

691.7

81.0

17.0

2.3

2016

689.7

82.0

17.0

2.3

2017

691.8

81.0

17.0

2.2

 

Sursa datelor:

Utilizarea apei (fără apa de circulaţie şi apa utilizată consecutiv), sub aspect teritorial furnizat de  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova - banca de date statistice

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

 

(vă rugăm să ștergeți tabelul de mai jos din text după ce l-ați adăugat pe pagina web de lângă grafic)

Activitatea economica

Utilizarea apei (milioane m3)

Alte activități economice

691.8

Agricultură, silvicultură și pescuit (milioane m3)

81.0

Producere (ISIC 10-33)

17.0

Sector energetic (ISIC 351)

2.2

 

Republica Moldova (inclusiv teritoriul de pe malul stâng al Nistrului) se confruntă cu condiții relativ mai ridicate de stres a apei în regiune, cu un indice anual de exploatare a apei de 13%. Moldova depinde foarte mult de apa de suprafață, în special de apa captată din râul Nistru.

Acest lucru face ca balanța resurselor de apă ale Moldovei să depindă în mare măsură de fluxul extern  de apă. Anual, Moldova folosește aproximativ 800 de milioane m3 de apă, din care 85% sunt obținute din resursele de apă de suprafață. Există două surse principale de utilizare a apei: râul Nistru, care asigură aproape 90% din consumul de apă din apele de suprafață și râul Prut.

Există o tendință descrescătoare a utilizării apei în timp. Consumul anual de apă dulce a scăzut cu aproximativ 9% în 2017 față de 2000. Diverse motive stau la baza acestei scăderi. Unul dintre motivele principale este scăderea cu aproximativ 3% al resurselor de apă regenerabile disponibile  între 2000 și 2017.

Aproximativ 7-8% din captarea totală de apă se pierde la transportare din cauza scurgerilor, pierderilor de apă din canalele deschise, precum și din cauza infrastructurii uzate/învechite. Această cantitate este cuprinsă între 55-77 milioane m3 de apă. Începând cu anul 2000, nu se observă niciun progres în ceea ce privește impactul îmbunătățirii sistemului de transportare care ar avea ca rezultat pierderi de apă mai mici.

Sectorul principal care utilizează cea mai mare cantitate de apă din Moldova (inclusiv teritoriul de pe malul stâng al Nistrului) este „Sectorul de încălzire și aprovizionare cu apă caldă”. În 2017, consumul de apă de către acest sector a însumat 556 hm3 de apă, ceea ce corespunde cu 72% din consumul total de apă din țară. Acest sector este urmat de sectroul de aprovizionare cu apă (15%) și agricultură (10%). Restul este folosit de sectoarele de construcții și servicii.

 

Este utilizată apa într-o manieră eficientă pe activități economice? 

Sursa datelor:

Utilizarea apei (fără apa de circulaţie şi apa utilizată consecutiv), sub aspect teritorial furnizat de  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova - banca de date statistice

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

Gross Domestic Products/PIB furnizat de Banca Mondiala

 

(please delete the below table from the text once you have added it into the webpage next to the chart)

 

An

Produse intern brut la paritatea puterii de cumpărare la prețuri constante (2011) - miliarde de dolari internaționale

Utilizarea totală a apei dulci pe unitatea de PIB (m3 / 1000 de dolari internaționali)

2000

8.4

103.5

2001

9.0

90.8

2002

9.7

84.6

2003

10.3

79.5

2004

11.1

73.4

2005

11.9

67.9

2006

12.5

65.2

2007

12.8

65.1

2008

13.8

59.0

2009

13.0

62.3

2010

13.9

57.6

2011

14.9

53.8

2012

14.8

54.1

2013

16.2

49.4

2014

16.9

46.9

2015

16.9

46.9

2016

17.6

44.9

2017

18.4

43.0

 

În țară, produsul intern brut a fost mai mult decât dublat între 2000-2017 (de la 8,4 miliarde de dolari în 2000 până la 18,4 miliarde de dolari în 2017 - World Bank, 2018), în timp ce consumul total de apă dulce pe unitatea de PIB s-a redus cu aproximativ 60% (datele nu reflectă teritoriul din partea stinga a Nistrului). Realizarea a fost obținută prin scăderea utilizării apei, dar păstrând totuși tendința ascendentă a PIB-ului, ceea ce a fost rezultat cu o eficiență substanțială în utilizarea totală a apei pe unitatea de PIB. În 2000, circa 104 m3 de apă a fost utilizată la producerea a 1 000 de dolari internaționali de către economie, care a scăzut la 43 m3 de apă utilizată în 2017 pentru a produce aceeași unitate a PIB. Cu toate acestea, trebuie menționat că 43 m3 de apă pe unitatea PIB încă este foarte mare și trebuie să fie implementate acțiuni de îmbunătățire suplimentare în anii următori.

Specificarea indicatorului

Definiția indicatorului

Indicatorul specifică disponibilitatea apei dulci din surse naturale și utilizarea acesteia pentru a răspunde nevoilor de uz casnic, agriculturii, industriei și altor activități economice. Utilizarea apei este asigurată în totalitate pentru întreaga țară și este defalcată pe activități economice conform Clasificării industriale internaționale standard a tuturor activităților economice (ISIC). Mai mult, indicatorul arată consumul total de apă pe unitatea de PIB.

A se vedea indicatorii de mediu CEE ONU – C3 a se vedea indicatorii de mediu CEE ONU;

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/C-3-en-final.pdf

Unități de măsură

Volumul total de utilizare a apei dulci și volumul pe activitate economică sunt măsurate în milioane de metri cubi (mil. m3) pe an; Produsul intern brut la paritatea puterii de cumpărare la prețuri constante (2011) a fost preluat de pe site-ul Băncii Mondiale:

Argumentare

Justificare pentru alegerea indicatorului

Indicatorul oferă o măsură a consumului de apă dulce, precum și a presiunii asupra mediului în ceea ce privește consumul de resurse de apă dulce. De asemenea, indicatorul este important pentru definirea nivelului de dezvoltare a serviciilor de economisire a apei și gradul de accesibilitate al apei pentru a acoperi nevoile populației și ale societății.

Referințe științifice

  • Nadejda, C., 2018. Legea apei nr. 272, 23 decembrie 2011, noi modificări și completări. Prezentare în Powerpoint, a 4-a ședință a comitetului de coordonare a dialogului politic național privind gestionarea integrată a resurselor de apă din Republica Moldova.
  • UNECE, 2014. Republica Moldova - Revizuiri ale performanțelor ecologice - a treia revizuire, Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, Evaluarea performanței mediului seria nr. 39, e-ISBN 978-92-1-056518, New York și Geneva.
  • UNECE, 2018. Orientări pentru aplicarea indicatorilor de mediu, descrierea C3: consum total de apă.
  • UNECE, 2018. Orientări pentru aplicarea indicatorilor de mediu, descrierea C3: consum total de apă – glosar și termeni.

 

Context politic și ținte

 

Descriere

Nivel național

HG. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și înregistrarea sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane

Legea apei nr. 272 / 23.12.2011

Nivel internațional

UN SDG 6, target 6.4: până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în toate sectoarele și asigurarea captării și furnizarea de apă dulce pentru a aborda deficitul de apă și de a reduce în mod substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă.

Ținte

Ținte națioanle

Nu au fost specificate

Ținte internaționale

UN SDG 6, target 6.4: până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în toate sectoarele și asigurarea captării și furnizarea de apă dulce pentru a aborda deficitul de apă și de a reduce în mod substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă.

 

Documente de politici relevante:

 

Metodologie

Metodologia de calcul

 

Unități și ecuații

ID

component

Unitate

Ecuație

C 2.3

Apă dulce extrasă

milioane m3/an

=C 2.3 (vezi indicatorul C2)

C 3.1

Apa desalinizată

milioane m3/an

 

C 3.2

Apă reutilizată

milioane m3/an

 

C 3.3

Importurile de apă

milioane m3/an

 

C 3.4

Exporturile de apă

milioane m3/an

 

C 3.5

Totalul apă dulce disponibilă

milioane m3/an

=C 2.3+C 3.1+C 3.2+C 3.3+C 3.4

C 3.6

Pierderi de apă în timpul transportului

milioane m3/an

 

C 3.6a

Alte pierderi și apă care nu este utilizată

milioane m3/an

 

C 3.7

Consumul total de apă dulce

milioane m3/an

=C 3.5-C 3.6-C 3.6a;

=C3.8+C3.9+C3.11+C3.12+C3.13

C 3.8

Gospodăriile

milioane m3/an

 

C 3.9

Agricultură, silvicultură și pescuit (ISIC 01-03)

milioane m3/an

 

C 3.10

        din care se folosea pentru irigații în agricultură

milioane m3/an

 

C 3.11

Fabrici (ISIC 10-33)

milioane m3/an

 

C 3.12

Industria energetică (ISIC 351)

milioane m3/an

 

C 3.13

Alte activități economice

milioane m3/an

 

C 3.14

PIB la PPC la prețuri constante (2011)

Miliarde de dolari internaționali / an

 

C 3.15

Consumul total de apă dulce pe unitatea de PIB

m3 / 1000 de dolari internaționali

=C3.7/C3.14

 

Metodologia de completare a datelor lipsă:

Nu este specificat.

Referințe metodice

  • EEA, 2005. Setul principal de indicatori al AEM. Raportul tehnic nr.No 1/2005, ISBN 92-9167-757-4, Luxembourg.
  • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, table serii de date – C3: Total water use.
  • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, Descriere of C3: Total water use.
  • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, Glosar și termeni – C3: Total water use.
  • UNSD and UNEP, 2013. Chestionar 2013 pe Statistica de Mediu. Direcția de Statistică a Națiunilor Unite și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Chestionar 2013 privind statisticile mediului, Secțiunea Apa

 

 

Incertitudini

Incertitudini metodologice

Nu a fost specificată nicio incertitudine.

Incertitudinea seturilor de date

Datele privind PIB la PPP nu acoperă teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.

Din cauza datelor incomplete, resursele de apă regenerabile nu au fost estimate corect.

Incertitudini secțiune Argumentare

Nu a fost specificată nicio incertitudine.

Sursa datelor:

Utilizarea apei (fără apă repetată și circulantă), sub aspect teritorial furnizat de  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova - banca de date statistice

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

Gross Domestic Products/PIB furnizat de Banca Mondiala

 

Metadate

Tematica: apă

Cod indicator: C3

Tags: utilizarea apei, indicele de exploatare a apei, Moldova

Perioada de referință: 1990-2017

DPSIR: presiune

Tipologie: indicator descriptiv (Tip A – ce se intîmplă cu mediul înconjurător și oameni? 

 

Dată

Data publicării:

Ultima modificare:

Frecvența actualizării: anual

 

Contact și dreptul de proprietate

Contact: Lungu Ludmila

Proprietate: Biroul Național de Statistică

 

Informații adăugătoare

 

Acțiuni pe termen scurt

Nu sunt specificate

 

Acțiuni pe termen lung

Nu sunt specificate

 

C-3 Utilizarea totală a apei Moldova1_serii temporale 1990 - 2017