Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

„Program de grant orientat săre îmbunătățirea gestionării unor fluxuri specifice de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz.

Ministerul Mediului în parteneriat cu I.P. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) lansează un Program de grant destinat gestionării unor fluxuri specifice de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz, destinat societății civile cu activități specifice protecției mediului și/sau mass-media. Apelul II.

 

Obiectivele Programului de granturi sunt:

 

  • creșterea gradului de conștientizare a populației, în special al reprezentanților sectorului privat generatori de fluxuri specifice de deșeuri, privind importanța gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri, dar și a riscurilor asociate privind utilizarea inadecvată a acestora, pe fundalul capacităților existente de colectare și reciclare;
  • informarea cetățenilor privitor la și încurajarea de implicare în elaborarea regulamentelor și actelor normative care vor reglementa gestionarea fluxurilor specifice de deșeuri;
  • promovarea bunelor practici, exemplelor pozitive, istoriilor umane, parteneriatelor de succes, activismului și implicării civice, care au contribuit la îmbunătățirea proceselor de gestionare a fluxurilor specifice de deșeuri.

 

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a)     să fie persoane juridice înregistrate conform legislației în vigoare (cu un sistem contabil bine organizat și funcțional);

b)    să fie organizații neguvernamentale cu activități în domeniul protecției mediului sau mass-media;

c)     cel puțin 3 ani de experiență în planificarea și coordonarea activităților de creștere a gradului de conștientizare a populației în proiecte de mediu;

d)    cel puțin 1 proiect implementat cu o valoare cumulativă cu cea solicitată;

e)     să fie independenți de guvern și alte autorități publice, precum și față de partidele politice;

f)      să își asume responsabilitatea directă pentru realizarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

 

Alte condiții de desfășurarea a concursului și de eligibilitatea pot fi examinate în Regulamentul anexat.

 

Perioada de depunere a dosarului este 31 ianuarie 2022.

 

Informații pot fi solicitate prin e-mail la adresele: cancelaria@uipm.gov.md.

 

Documente atașate: