Meniu principal

Agenția „Moldsilva” confirmă că, în sezonul rece din anul 2021, prețul lemnului pentru foc va fi similar prețurilor din anul trecut

Published on: M, 10/13/2021 - 09:48

13 octombrie 2021, Chișinău - Printr-un comunicat de presă, Agenția „Moldsilva” anunță că, lansează o campanie de informare privind asigurarea populației cu lemne pentru foc, ce are drept scop intensificarea comunicării în domeniul forestier, asigurarea accesului la informația de mediu și facilitarea accesului cetățenilor la achiziționarea lemnului pentru foc.

 

Astfel, în adresa tuturor Autorităților Publice Locale de nivelul II au fost expediate scrisori oficiale, cu informația necesară și detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populației cu lemne de foc.

 

Totodată, directorii entităților silvice subordonate (întreprinderile teritoriale) vor organiza sistematic întâlniri cu participarea comunităților şi autorităților locale, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru asigurarea conformă şi în volum deplin a solicitanților prioritari cu lemne de foc, reieșind din stocul disponibil.

 

În același scop, se va solicita în modul corespunzător de la unitățile administrativ-teritoriale, în hotarele cărora este amplasat fondul forestier administrat, lista centralizată a potențialilor beneficiari/solicitanți de lemne de foc, iar pentru a pentru exclude situațiile de incertitudine, „Moldsilva” va prezenta cu regularitate rapoarte despre volumul masei lemnoase eliberat, ce vor fi publicate pe paginile web ale entităţilor silvice din subordine, precum și va asigura publicarea a informaţiilor referitor la produsele lemnoase şi nelemnoase comercializate (cataloage de preţuri), cu actualizarea zilnică a stocurilor disponibile.

 

Prin intensificarea comunicării publice, obiectivul Moldsilva este de a dezminți informațiile distribuite în spațiul public referitor la majorarea prețului pentru lemnul de foc și a atenționa asupra faptului că, regimul prioritar și preturile nemodificate sunt disponibile doar la depozitele întreprinderilor silvice de stat subordonate agenției de specialitate, iar orice  alte oferte şi diversitate de prețuri propuse pe piață fac obiectul exclusiv al activității agenților economici privați, ce nu au nimic comun cu activitatea entităților publice din cadrul ramurii silvice.

 

Agenția „Moldsilva” a emis Dispoziția nr.7 din 5 octombrie 2021, „Cu privire la livrarea lemnului de foc”, conform prevederilor pct. 12, sbp.10 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei "Moldsilva", structurii si efectivului-limită ale aparatului central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.150/2010 şi ordinului nr. 1l din 23.09.21 "Cu privire la unele măsuri pentru intensificarea comunicării în domeniul forestier şi asigurarea accesului la informaţia de mediu".

 

Conform Dispoziție, Agenția prevede ca stocul disponibil spre comercializare al lemnului de foc, recoltat în urma efectuării tuturor lucrărilor silvo-tehnice obligatorii în cadrul fondului forestier din gestiune, se va comercializa în următoarea ordine de priorități:

 

- pentru necesarul de lemn de foc al populaţiei, în baza solicitaților centralizate din partea APL şi/sau personale - prin vânzare directă;

 

- pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi/sau bugetul local (primării, şcoli, grădiniţe, obiecte de menire social-culturală, etc.), care nu desfăşoară activitate economica - prin vânzare directă;

 

- pentru consumul propriu al gestionarilor fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau al altor categorii de solicitanţi.

 

Sursă:http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1635&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Agentia-Moldsilva-propune-lemne-de-foc-populatiei-fara-a-majora-preturile