Meniu principal

Avem peste 1360 ha împădurite la doar o lună de campanie

Published on: M, 12/21/2021 - 15:23

Creșterea utilizării combustibililor fosili, care este principalul motiv al creșterii dioxidului de carbon (CO2) în atmosferă, la un loc cu scăderea extensiilor forestiere, accelerează fenomenul încălzirii globale, cu consecințe ireversibile, dăunătoare pentru continuitatea vieții pe pământ. Schimbările climatice se reflectă în scăderea precipitațiilor, deoarece pădurile joacă un rol important în acest proces.

 

Promovarea speciilor de arbori mai rezistenți la condițiile climaterice - o metodă de combatere a fenomenului deșertificării.

 

Schimbările climatice din ultima perioadă de timp, conduc nemijlocit la fenomenul de degradare și uscare masivă a arborilor de frasin și salcâm, care se dezvoltă rapid, dar au o durată a vieții mai scurtă, comparativ cu alte specii. Prin urmare, printre multiplele cauze legate de despădurire, cum este tăierea copacilor în scopul fabricării hârtiei sau asigurării cu lemn de foc, ar fi faptul că speciile autohtone cum este stejarul și gorunul au fost anterior înlocuite de salcâm, specii mai puțin rezistente la temperaturi ridicate. Astfel, porțiuni întregi de păduri au dispărut.

 

Pentru stoparea fenomenului deșertificării este necesar de întreprins măsuri cum este extinderea spațiilor împădurite. Activitățile de împădurire a unui teritoriu se realizează, luându-se în considerație mai mulți factori,  cum ar fi clima zonei respective, condițiile solului, precum și amplitudinea ecologică a speciilor ce urmează a fi promovate în compoziția de împădurire.

 

Agenția „Moldsilva” care au fost recent gazda evenimentului organizat de Ministerul Mediului în parteneriat cu Președinția R. Moldova, „Acțiuni Comune de Împădurire a Moldovei”, propune de a promova în cadrul lucrărilor de împădurire specii de arbori și arbuști mai adaptați la condițiile noastre de secetă din ultimii ani. Astăzi suprafața acoperită cu păduri din fondul forestier constituie cca. 381,8 mii ha (inclusiv 51,3 mii ha ale APL), constituind 11,4% din teritoriul țării. Conform distribuției fondului forestier cele mai mari terenuri acoperite cu păduri se atestă în raioanele Hâncești, Orhei, Strășeni, Călărași, Ungheni.

 

Potrivit raporturilor, până în prezent, în fondul forestier s-au creat păduri noi pe o suprafață de cca. 1363 ha

 

Campania Națională de Împădurire a fost lansată anul acesta oficial la data de 13 noiembrie. Potrivit raporturilor, în fondul forestier gestionat de Agenția ”Moldsilva”, în toamna anului curent, activitățile de împădurire/ reîmpădurire a terenurilor au cuprins o suprafață de cca. 1363 ha, dintre care,  lucrări de plantare parcurse  pe o suprafață de 228,0 ha, lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafață de 242,3 ha și completări pe o suprafață de 893,0 ha. Măsurile sunt luate  în vederea realizării unor scopuri ambițioase de atingere a echilibrului ecologic din regiune, gradul de împădurire a țării să ajungă la 20% sau 25 %.

 

Potențialul pentru împădurire sau suprafața terenurilor degradate și impracticabile pentru agricultură  în prezent constituie 981 mii ha

 

Extinderea teritoriului împădurit, inclusiv crearea și gestionarea ariilor protejate, sunt necesare pentru  echilibrarea serviciilor ecosistemice și păstrarea biodiversității la nivel național, dar și în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate în fața comunității internaționale, pentru diminuarea riscului încălzirii globale, în contextul semnării unor acorduri și declarații la nivel mondial. Misiunea noastră de îndeplinit pentru următorul deceniu este crearea a 100.000 ha de noi păduri.

 

 Conservarea pădurilor este una din prioritățile Ministerului Mediului pentru următorii ani

 

Până în 2030 omenirea și-a asumat, printr-o declarație semnată de liderii mondiali, să oprească pierderea pădurilor, inversând această tendință spre extinderea lor. Procesul de regenerare și extindere a suprafețelor împădurite este coordonat de Ministerul Mediului, unde organele administrației publice locale asigură participarea agenților economici, studenților/elevilor, altor categorii de cetățeni la realizarea acțiunilor de plantare. De asemenea, actori din societatea civilă vin cu contribuții în sprijinirea inițiativelor de plantare a pădurii. Raporturile actualizate ale Agenției „Moldsilva”, privind executarea în fondul forestier a lucrărilor de regenerare pot fi accesate pe pagina dedicată a site-ului Ministerului Mediului la Linkul

dar și pe site-ul moldsilva.gov.md