Ion Ceban între incompetență și interes politic

Published on: L, 06/13/2022 - 16:29

La 13 iunie 2022, primarul general Ion Ceban, în cadrul ședinței săptămânale a adus mai multe critici nefondate la adresa conducerii Ministerului Mediului. Acestea vin în contextul în care la 12.04.2022 consiliul de administrare a Fondului Ecologic Național a luat decizia de reziliere contractul de finanțare atribuit proiectului ”Construirea unor instalații de prelucrare definitivă a nămolului prin proces de piroliză, în limitele terenului gestionat”, implementat de către S.A. ”Apă-Canal” Chișinău pe motivul nerespectării clauzelor contractuale în raport cu beneficiarul.

 

În 2015, autoritățile municipale au luat un împrumut de 62 de milioane de euro de la BERD și BEI pentru repararea a 200 de kilometri de apeduct cu o vechime de circa 50 de ani, inclusiv a peste 3000 de branșamente de la blocurile de locuințe, și modernizarea stației de epurare. Pentru ultima lucrare au fost prevăzute 24 de milioane de euro, iar stația de epurare din Chișinău urma să fie gata în iunie 2020. Acum suntem în iulie 2022 și reabilitarea stației de epurare a mun. Chișinău încă nu s-a finalizat.

 

Proiectul de reabilitare a stației de epurare a mun. Chișinău, presupune în sine și construcția a 4 biodigestoare pentru tratarea nămolului, în urma căruia trebuie să se capteze biogaz și să se producă compost. Din biogaz ar urma să se producă curent electric, care ar fi trebuit să acopere necesitățile de consum a stației de epurare (cele mai mari cheltuieli la stația de epurare le constituie curentul electric utilizat de pompele de aerare), diminuând procurarea acestuia din rețea, ceea ce ar fi însemnat generarea de economii pentru procesul de producție la stația de epurare și investirea acestor bani în îmbunătățirea proceselor de epurare, de exemplu. Pe de altă parte, utilizarea compostului rezultat în urma biogistiei poate fi multiplă, însă mult depinde de calitatea acestuia, care poate fi apreciată doar prin analize chimice a compostului. De exemplu, din experiența altor țări, compostul de la stațiile de epurare se folosește ca și acoperământ pentru straturi la depozitele de deșeuri, recultivarea carierelor, îngrășământ pentru spațiile verzi.

 

Fără a fi finalizat proiectul de reabilitare a stației de epurare finanțat de BERD/BEI, ”Apă-Canal” Chișinău S.A. depus un proiect de finanțare la Fondul Ecologic Național în aprilie 2021, care presupune tratarea nămolului de la stația de epurare a mun. Chișinău prin proces de piroliză, în valoare de 72 mln. lei. Contractul între fostul Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ”Apă-Canal” Chișinău S.A. a fost semnat pe data de 09.04.2021 și prevede un șir de obligațiuni din partea beneficiarului de proiect.

 

Un exemplu elocvent de biodigestie a fracției organice, cu producerea de biogaz și compost, reutilizat ulterior în procesele de producție ale agentului economic, poate servi cazul a SRL  „Garma Group” din satul Fîrlădeni, raionul Hîncești, pe care am avut plăcerea să-l vizităm săptămâna trecută. Acesta prelucrează deșeurilor organice prin fermentarea anaeroba cu captarea biogazului și producerea energiei electrice regenerabile din biogas. Tot aici s-a investit surse considerabile pentru implementarea tehnologiilor de producere a energiei regenerabile în baza utilizării deșeurilor agricole. Toate deșeurile care rămân de la producerea bioetanolului se folosesc la producerea biogazului. După fermentarea anaerobă a deșeurilor animaliere se mai obțin și 250-300 m3 îngrășăminte organică lichidă.

 

Revenind la stația de epurare. Prin degradarea anaerobă se urmărea ca de pe urma digestiei de acest gen să se obțină compost și biogas. Prin urmare gazul să fie utilizat în vederea obținerii energiei electrice pentru consum propriu. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, el ar fi avut un impact pozitiv reflectat în facturile de energie electrică.

 

Compostul este o parte obligatorie a oricărei economii care încearcă să devină circulară. La nivel european, resturile compostabile reprezintă până la 50% din totalul de deșeuri pe care le producem și numai refolosindu-le putem deveni cu adevărat sustenabili. Respectiv compostul obținut putea fi utilizat ca strat pentru poligoanele de deșeuri. Acesta poate fi testat iar în dependență de calitatea nămolului poate fi utilizat pentru reabilitarea carierilor. Acolo unde există competență, spirit de antreprenor și nu interese politice și personale se poate reuși soluționarea a diferitor probleme.

 

Erorile Primăriei mun. Chișinău și a ”Apă-Canal” Chișinău S.A. se vor a fi compensate de populație. Proiectul BERD/BEI este credit rambursabil din facturile cetățenilor, iar cele finanțate din FEN sunt impozitele acumulate, achitate în mod indirect de cetățeni, fapt pentru care trebuie să avem responsabilitatea cheltuirii eficiente a banului public.

 

Astfel, analizând modul de implementare a fiecărui proiect finanțat din FEN și responsabilitatea beneficiarilor prin respectarea obligațiunilor contractuale, mai multe autorități publice locale și alți beneficiari de proiecte au primit în lunile februarie-martie 2022 notificări de intenții de reziliere a contractelor. Printre acestea s-a numărat și ”Apă-Canal” Chișinău” S.A. căreia i s-au oferit la dispoziție 10 zile calendaristice beneficiarul să vină cu o argumentare a situației. Respectiv, la data de 04.03.2022 Ministerului Mediului îi este remis un răspuns în care se spune că graficul de realizare a lucrărilor nu poate fi prezentat mai devreme de 01.06.2022, deși conform contractului acesta trebuia să fie prezentat în primele 6 luni de la semnarea contractului între MADRM și Apă-Canal Chișinău (anexate sunt și scrisorile părții ruse, cu care Apă-Canal Chișinău S.A. semnase contract). Astfel, în urma analizei argumentelor prezentate de ”Apă-Canal” Chișinău S.A., Consiliul de Administrare a FEN le-a considerat neconcludente, având în vedere neseriozitatea beneficiarului în procesul de implementare a proiectului și respectării obligațiunilor contractuale și a luat decizia de reziliere a contractului. Prin scrisoarea expediată la data de 08.06.2022 de către Ministerul Mediului în adresa ”Apă-Canal” Chișinău S.A., acesta comunică despre decizia de reziliere a contractului. Condițiile contractuale au servit drept temei pentru decizia din 12.04.2022 a Fondul Ecologic Național de a rezilia contractul de finanțare nr 2/4777-6325 din 09.04.2022 atribuit proiectului  ”Construirea unor instalații de prelucrare definitivă a nămolului prin proces de piroliză, în limitele terenului gestionat”, implementat de către S.A. ”Apă-Canal” Chișinău.

 

În concluzie, îi recomandăm dlui Primar general Ion Ceban să se concentreze pe soluționarea problemelor de mediu din municipiul Chișinău, cu maximă responsabilitate față de banii achitați de cetățeni, și să nu facă sport activ, pasând eșecurile instituțiilor subordonate Primăriei mun. Chișinău către autoritățile centrale. Nu poți să dai banii unor instituții publice locale care nu respectă condițiile contractuale elementare.