Instruire privind sensibilizarea de gen în contextul ecologizării industriei naționale în Republica Moldova

Published on: M, 06/14/2022 - 11:43

Timp de 2 zile, pe 14 și 15 iunie 2022, vor fi desfășura ateliere privind sensibilizarea de gen în contextual ecologizării industriei în Republica Moldova.  Atelierele sunt organizate de Organizația pentru Dezvoltarea Industrială al ONU/UNIDO în cadrul proiectului Uniunea Europeană pentru Mediu Economia Verde/EU4Environment Grren Economy cu temele de bază – de identificare și integrare a perspectivelor de gen în procesele de transformare verde a economiei țării noastre, de identificare a beneficiilor integrării acestor aspect în activitățile de înverzile a întreprinderilor, proceselor tehnologice, produselor și serviciilor.


Prioritățile strategice naționale ale țării noastre constau în promovarea continua a dezvoltării economice verzi, reducerea emisiilor, minimalizarea și reciclarea deșeurilor, îmbunătățind progresiv eficiența resurselor pentru consum și producție și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului. Pentru a atinge aceste obiective, Ministerul Mediului este în proces de elaborare a Strategiei de Mediu 2030 și de actualizare a Programului de promovare a economiei verzi pentru 2023-2027, integrând prioritățile și țintele ale Pactului Verde European, care vor promova continuu tranziția la economia circulară, producerea mai pură și achiziții publice verzi.

 

“In toate aceste activități aspectele de gen devin o valoare adaugată și un catalizator suplimentar în dezvoltarea și ecologizarea afacerilor, crearea locurilor de muncă verzi, promovarea produselor și serviciilor eco în societate.”- a menționat în mesajul său de deschidere secretara de stat a Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica IORDANOV.

 

La atelier participă reprezentanți din sectorul de afaceri, agențiile guvernamentale, asociațiile obștești, comunicatea academică, partenerii de implementare. Mai multe informații pe https://www.eu4environment.org/

 

Atelierul este desfășurat în cadrul proiectului Uniunea Europeană pentru Mediu Economia Verde/ EU4Environment Green Economy, finanțat de Uniunea Europeană și care are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului estic în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației prin susținerea acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului.