Republica Moldova poate beneficia de suport financiar prin Mecanismul Comun de Creditare susținut de Japonia

Published on: M, 06/15/2022 - 11:35

 

La data de 13 iunie 2022 delegația Republicii Moldova, după discuțiile avute în cadrul ședințelor de negocieri asupra Art. 6 al Acordului de la Paris, a avut o întrevedere bilaterală cu delegația din Japonia. În componența delegației Japoneze au participat mai mulți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Mediului, și celui al Economiei și Comerțului din Japonia.

 

În cadrul acesteia s-a discutat despre experiența privind implementarea proiectelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluante (CDM) al Protocolului de la Kyoto în domeniul termo-energetic în RM, cât și oportunitatea implementării noilor proiecte în baza Mecanismului Comun de Creditare/ Joint Crediting Mechanism (JCM), promovat de Japonia sub umbrela Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CONUSC).

 

Delegația Japoniei a fost informată despre angajamentele Republicii Moldova în vederea atenuării efectelor la schimbările climatice, adaptării, monitorizării, raportării și verificării transparente a emisiilor gazelor cu efect de seră. Republica Moldova și-a asumat în 2015 Contribuții Naționale Determinate (CND1) iar în 2020 Contribuții Naționale Determinate actualizate (CND2).

 

Astfel, obiectivul nou, necondiționat, care cuprinde întreaga economie a țării, prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% către anul 2030 fată de anul 1990, în loc de 64% asumate în CND1. Iar obiectivul condiționat, prevede reducerea până la 88%, în loc de 78%, către anul 2030 fată de anul 1990, cu condiția atragerii finanțării externe. Mecanismul propus de Japonia – JCM, la fel și celelalte mecanisme financiare din cadrul Art. 6 al Protocolului de la Paris, sunt binevenite pentru realizarea angajamentelor asumate.  

 

La rândul său, partea Japoneză a făcut o trecere în revistă a funcționării noului mecanism, a etapelor de dezvoltare a proiectelor JCM, tangentele cu proiectele CDM al Protocolului de la Kyoto, obligațiunile părților și modul de gestionare a proiectelor, partajarea reducerilor și evidența îndeplinirii CND. Pentru a beneficia de finanțare prin Mecanismul Comun de Creditare este necesar ca Guvernul Republicii Moldova să semneze Memorandumul de cooperare asupra JCM. Din partea Japoniei, Memorandumul se semnează de către Ambasadorul Japoniei în țara gazdă. Din partea Guvernului RM se recomandă semnarea de către autoritatea centrală care este Punctul Focal Național la CONUSC. Până în prezent, Japonia a semnat  memorandumuri bilaterale cu mai multe țări din Asia și Africa. Republica Moldova poate deveni prima țară semnatară a Memorandului JCM din regiunea Europa de Est Caucaz și Asia Centrală. Mecanismul Comun de Creditare își propune să faciliteze atingerea scopului Acordului de la Paris de a reduce încălzirea sub 2°C, prin dezvoltarea în comun a proiectelor care vor contribui la neutralitatea emisiilor de carbon.

 

Negocierile asupra Art. 6 al Acordului de la Paris, se desfășoară în cadrul reuniunilor Organului Subsidiar (OS 56) al CONUSC, in perioada 6-16 iunie, la Bonn. Reuniunile OS 56 au menirea de a pregăti materiale referitor la politicile privind adaptarea, mitigarea, asigurarea transparenței și raportarea către conferința părților CONUSC și Acordului de la Paris.