Agenția ”Moldsilva” și Universitatea de Stat din Moldova au semnat un Acord de colaborare pentru a cosolida parteneriatul din domeniul forestier

Published on: M, 06/15/2022 - 16:17

Agenția „Moldsilva” și Universitatea de Stat din Moldova au semnat, pe data de 14 iunie, un Acord de colaborare. Prin acordul de colaborare se urmărește consolidarea parteneriatului dintre cele două instituții și resetarea relațiilor dintre părțile implicate privind valorificarea ariilor naturale protejate.

 

Totodată, Universitatea de Stat din Moldova a organizat o masă rotundă privind valorificarea ariilor naturale protejate din Republica Moldova, în contextul marcării recent a Zilei Mondiale a Mediului. Evenimentul a avut loc în incinta centrului MEDIACOR, cu suportul US Forest Service International Programs din SUA.

 

Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM) Igor Şarov, a remarcat importanța colaborării cu entitățile statului în realizarea unor activități cu impact educațional și social, îndemnând audiența: „Să credem în ceea ce dorim să facem”. Vorbitorii din SUA, inclusiv de la Forest Service International Programs, și-au manifestat deschiderea în constituirea unui parteneriat durabil între instituțiile abilitate din cele două țări.

 

Savanții Natalia Ciubuc dr. la USM și Gheorghe Manic, dr. hab. la Rezervația Naturală „Codrii” au abordat tema „Ariile naturale protejate din Republica Moldova: potențial, valorificare, probleme, perspective; studiu de caz – Rezervația Naturală „Codrii”. Un alt moment relevant a fost prezentarea conceptului de revitalizare a Laboratorului Metrologia Mediului Ambiant și Astronomie al USM  din comuna Lozova, r. Strășeni, Rezervația „Codrii” și de creare a unui centru multifuncțional de cunoaștere a naturii, cu aportul Elenei Scobioală, coordonator de proiecte în Moldova al US Forest Service International Programs, Andrei Vatamaniuc, arhitect, Maria Hămuraru și Vitalie Sochircă, decani la USM, Petru Lozovanu, dr. la USM, facultatea de Fizică și Inginerie, un grup de profesori și studenți de la facultățile de Științe economice și de Biologie și Pedologie de la USM.

 

La eveniment au participat secretara de stat la Ministerul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, directorul interimar, Agenția ,,Moldsilva”, Dorin Poverjuc, ataşat agricol la Foreign Agricultural Service, USDA din SUA, Laura Geller, cercetători, profesori, funcționari publici, studenți din Republica Moldova și SUA.